MUNICIPIUL REGHIN

Anunt privind atribuirea autorizatiilor de taximetrie conform H.C.L.
nr.176/20.11.2013 � privind transportul in regim de taxi pe raza
municipiului Reghin.

Primaria municipiului Reghin aduce la cunostinta celor interesati initierea
procedurii de atribuire a unui numar de 15 autorizatii taxi avand numerele,
dupa cum urmeaza : 2; 3 ; 9; 10; 12; 13; 17; 20; 21; 22; 23; 37; 39, 42; 43 .
Lista de asteptare cuprinde urmatorii transportatori autorizati:

NR. CRT. DENUMIREA

1 SC TETAALEKOS SRL

2 SC AMADEUS SRL

3 PFA LACATUS FLORIN

4 SC RAP CLUB SRL

5 SC AMADEUS SRL

6 PFA RANCU DANIEL

CALENDAR:

13.02.2014 � 13.04.2014 - depunerea solicitarilor (cu documentele
necesare)

14.04.2014 � 23.04.2014 - procedura de atribuire a autorizatiilor

26.04.2014 � afisarea rezultatului atribuirii

26.04.2014 � 11.05.2014 - depunerea de contestatii

20.05.2014 � solutionarea contestatiilor si comunicarea solutiilor

Incepand cu data de 30.05.2014 � eliberarea autorizatiilor taxi.

Mai multe informatii puteti obtine pe site-ul Primariei municipiului
Reghin � www.primariareghin.ro

Biroul de Presa al Primariei municipiului Reghin

Lasă un comentariu