MUNICIPIUL REGHIN
ANUNT

DEZBATERE PUBLICA A PROIECTULUI
DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA
REGULAMENTULUI PRIVIND REGIMUL
FINANTARILOR NERAMBURSABILE
ALOCATE DE LA BUGETUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI REGHIN PENTRU
ACTIVITATILE NONPROFIT DE INTERES LOCAL

Municipiul Reghin, reprezentat prin dna PRECUP MARIA � primar, in
conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003-privind transparenta
decizionala in administratia publica-republicata, supune dezbaterii
publice proiectul de hotarare privind aprobarea regulamentului privind
regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al
municipiului Reghin pentru activitatile nonprofit de interes local.
Dezbaterea publica va avea loc la sediul Primariei municipiului Reghin,
Sala de sedinta, in data de 13.02.2014, ora 12,00.
Materialele informative se pot studia la avizierele din holul Primariei
municipiului Reghin si se pot consulta pe site-ul www.primariareghin.ro.

Biroul de Presa al Primariei municipiului Reghin

Lasă un comentariu