MUNICIPIUL REGHIN

ANUNT

Municipiul Reghin, reprezentat prin dna
PRECUP MARIA � primar, in conformitate cu
prevederile Legii nr. 52/2003 privind transpareta
decizionala in administratia publica,
republicata, aduce la cunostinta publicului
elaborarea Documentatiei de urbanism Plan
Urbanistic Zonal � introducerea in intravilan
in vederea construirii unei centrale electrice
fotovoltaice.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de
recomandare privind proiectul Documentatiei de
urbanism, supus dezbaterii publice, se pot transmite
la adresa de e-mail: office@primariareghin.ro sau
prin fax la nr. telefon 0265/51.25.42 pana in data
17.02.2014. Materialele transmise vor purta
mentiunea: Recomandare.

Materialele informative se pot studia la
avizierele din holul Primariei municipiului
Reghin si se pot consulta pe site-ul:
www.primariareghin.ro.

BIROUL DE PRESA AL PRIMARIEI
MUNICIPIULUI REGHIN

Lasă un comentariu