Principalele rezultate la nivelul judetului pe linie de evidenta a persoanelor si de stare civila in anul 2013

Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor
Mures are ca scop exercitarea competentelor ce ii
sunt date prin lege pentru punerea in aplicare a
prevederilor actelor normative care reglementeaza
activitatea de stare civila si evidenta a persoanelor.

Activitatea institutiei se desfasoara in interesul
persoanelor fizice si al comunitatii, in sprijinul
institutiilor statului, exclusiv pe baza si in aplicarea
legii. In indeplinirea atributiilor cu care este
investita, D.J.E.P. Mures colaboreaza cu servicii ale
Ministerului Afacerilor Interne, primariile din judet,
alte autoritati publice, agenti economici, organizatii
neguvernamentale etc.

In cele ce urmeaza va prezentam o sinteza a
principalilor indicatori ai activitatilor desfasurate in
judet pe linie de evidenta a persoanelor in anul 2013.
La nivelul serviciului de evidenta persoanelor din
cadrul directiei, o atentie deosebita s-a acordat in
anul 2013 activitatilor desfasurate de UAT Ungheni,
Sangeorgiu de Padure si Hodac unde urmeaza a fi
deschise noi S.P.C.L.E.P.

Au fost planificate si realizate 25 de controale
tematice metodologice la S.P.C.L.E.P. de la nivelul
judetului, aspectele rezultate in urma controalelor
au fost materializate in note de constatare, care au
fost aduse la cunostinta lucratorilor de evidenta
persoanelor, precum si a autoritatilor locale in
subordinea carora functioneaza S.P.C.L.E.P., cu
masurile si termenele de remediere a neconformitatilor
constatate.

Lucratorii serviciilor publice comunitare locale de
evidenta a persoanelor, pe langa deservirea prompta
a cetatenilor in ghisee, au desfasurat in permanenta
activitati de actualizare a Registrului national de
evidenta persoanelor cu toate modificarile intervenite
in statutul persoanelor, astfel:

- au fost eliberate 60.784 acte de identitate, din
care 2.776 de carti de identitate provizorii;

- mentiuni de schimbare a numelui prin casatorie/
divort: 2.711;

- mentiuni de schimbare a domiciliului: 30.831;

- mentiuni in cazul schimbarii denumirii strazilor si
renumerotarii imobilelor: 974;

- mentiuni de resedinta: 6.829.

Exploatarea Registrului national de evidenta
persoanelor la solicitarea formatiunilor operative din
cadrul M.A.I., institutiilor si a persoanelor fizice si
juridice a constat in furnizarea de date despre 14.320
de persoane, cu respectarea prevederilor Legii 677/
2001, iar cele 12 S.P.C.L.E.P. au efectuat 56.574 de
verificari/furnizari de date, in conditiile legii.

Avand in vedere faptul ca la data de 29.05.2013 au
fost finalizate verificarile pentru etapa I, pentru
persoanele cu acte de identitate expirate in intervalul
1.01.2006 - 31.12.2008 � 2.255 persoane, a fost
comunicata in teritoriu (I.P.J. Mures - S.O.P. si cele 12
S.P.C.L.E.P.) situatia nominala referitoare la 612
persoane, aferenta etapei a II-a. Verificarile in teren
pentru cele 612 persoane din aceasta categorie au
fost finalizate la data de 10.12.2013; din cele 612
persoane verificate in teren au fost identificate la
domiciliu 381, care au fost indrumate la ghiseele
S.P.C.L.E.P. pentru a obtine acte de identitate in
valabilitate. Din acestea, 147 de persoane au solicitat
eliberarea a noi acte de identitate, iar pentru un numar
de 234 de persoane a fost operata mentiunea
"restantier invitat� in modulul M.O.

La 31 decembrie 2013, sunt in evidente un numar
de 25.080 persoane care nu au solicitat eliberarea
unui act de identitate in termenul prevazut de lege,
din care 5.592 tineri la 14 ani (varsta la care se solicita
eliberarea primului act de identitate) si 19.448
persoane cu acte de identitate expirate.

Urmare Planului de masuri al D.E.P.A.B.D.Bucuresti
pentru punerea in legalitate cu acte de stare civila si
acte de identitate a cetatenilor romani de etnie rroma,
in cursul anului 2013, la nivelul judetului Mures au
continuat activitatile de identificare in teren a
cazurilor noi de cetateni romani de etnie rroma cu
situatia neclara pe linie de evidenta persoanelor. Din
totalul de 383 cazuri din evidenta judetului, ca urmare
a eforturilor tuturor factorilor responsabili au fost
puse in legalitate 284 de persoane, ramanand in lucru
la finele anului 99 de persoane cu situatia neclara.

La nivelul judetului, in aceasta perioada au fost
planificate si efectuate 137 de controale si actiuni in
unitati sanitare si institutii de protectie sociala,
obiectivele principale constand in:

- prevenirea abandonului nou-nascutilor in
maternitati si sectii de pediatrie;

- punerea in legalitate cu acte de identitate si acte
de stare civila a asistatilor si copiilor institutionalizati
in unitati sanitare si de protectie sociala; instruirea
factorilor de raspundere din maternitati, sectii de
pediatrie si unitati de protectie sociala cu privire la
respectarea Legii nr. 119/1996 si O.U.G. nr. 97/2005,
republicate;

- actualizarea evidentei unitatilor sanitare si de
protectie sociala care functioneaza la nivelul
judetului nostru.

Activitatile pentru punerea in legalitate cu certificate
de nastere au continuat si au fost luati in
evidenta 17 copii, pe langa 1 ramas la finele anului
2012. Pe parcursul anului au fost finalizate verificarile
si introduse actiuni la instantele judecatoresti
competente in vederea inregistrarii tardive a nasterii
pentru cei 18 copii. Din cele 18 actiuni introduse la
instantele competente, pentru 12 cazuri au fost emise
hotarari judecatoresti de inregistrare tardiva a
nasterii, au fost efectuate verificari in baza listelor
nominale primite de la D.S.P. Mures, in scopul
inregistrarii nasterii copiilor nascuti vii sau morti, in
perioada iunie 2012 - 2013.

Au facut obiectul verificarilor 188 de cazuri, din
care, in urma colaborarii cu autoritatile locale de la
domiciliul mamelor si cu contributia lucratorilor de
ordine publica, s-a reusit inregistrarea nasterii pentru
145 de nou-nascuti, ramanand in verificari 43.
Lucratorii de evidenta din cadrul S.P.C.L.E.P. teritoriale
au comunicat, la solicitarea factorilor de raspundere
din clinicile/sectiile de obstetrica-ginecologie, date
de identificare ale mamelor noilor-nascuti, care la
internare nu au prezentat acte de identitate in 40 de
cazuri, prevenindu-se astfel abandonul copilului
dupa nastere.

Activitati de punere in legalitate cu acte de
identitate:

a) carti de identitate pentru prima data la
implinirea varstei de 14 ani: au fost luati in evidenta
57 de minori, din care au fost pusi in legalitate 55,
in lucru fiind 2 cazuri;

b) carti de identitate ca urmare a expirarii
valabilitatii documentelor de identitate detinute
anterior: pe langa asistatul ramas la sfarsitul
anului 2012, au mai fost identificate in perioada
analizata 29 de persoane din aceasta categorie.
Toate cele 30 de persoane au fost puse in legalitate
cu acte de identitate.

In cursul anului 2013 au fost acordate 102 vize de
resedinta pentru persoanele institutionalizate.

Director executiv,

Lasă un comentariu