S.C. MURI BENZ OIL S.R.L.

Programul Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice�
-co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala
"Investitii pentru viitorul dumneavoastra�

COMUNICAT DE PRESA PRIVIND INCEPEREA PROIECTULUI

TITLUL PROIECTULUI:

"ACHIZITIE PROGRAM INFORMATIC DE TIP "ENTERPRISE RESOURCE PLANNING� � ERP
� IN CADRUL SC MURI BENZ OIL SRL�

Locatia: regiunea Centru, loc. Targu-Mures, B-dul Pandurilor, nr. 53/A, judetul Mures

Data: ianuarie 2014

S.C. MURI BENZ OIL S.R.L., cu sediul in localitatea Targu Mures, B-dul Pandurilor, nr. 53/
A, Jud. Mures, cod postal 540505, telefon: 0265 25.25.26, fax: 0265 25.25.26, deruleaza incepand
cu data de 02.01.2014 proiectul "ACHIZITIE PROGRAM INFORMATIC DE TIP
"ENTERPRISE RESOURCE PLANNING� � ERP � IN CADRUL SC MURI BENZ OIL SRL�, cofinantat
prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, in baza contractului de finantare
nr. 1725/331/30.12.2013, Cod SMIS 46108, incheiat cu Ministerul pentru Societatea
Informationala in calitate de Organism Intermediar, in numele si pentru Ministerul Economiei,
in calitate de Autoritate de Management.

Valoarea totala a proiectului este de 2.045.561,04 lei, din care asistenta financiara
nerambursabila este de 1.154.752,20 lei.

Proiectul se implementeaza in urmatoarele locatii:

- municipiul Targu-Mures, B-dul Pandurilor, nr. 53/A, judetul Mures,

- sat Cristesti, comuna Cristesti, str. Principala, nr. 801B, judetul Mures
pe o perioada de 12 luni.

Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea productivitatii SC MURI BENZ
OIL SRL prin implementarea unei solutii informationale de tip ERP (Enterprise Resource
Planning - Planificarea Resurselor Intreprinderii).

Detalii suplimentare puteti obtine de la:

Nume persoana contact: Muresan-Florea Mircea

Functie: Administrator

Tel./ fax: 0265 25.25.26, e-mail: lucia.muresan@mbo.ro.

Consultant: Asociatia pentru Dezvoltare Economica Locala Bacau
www.adelbacau.ro, e-mail: adel@adelbacau.ro, tel./fax: 023454243

Lasă un comentariu