Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura

Centrul judetean Mures

COMUNICAT

Agentia de Plati si Interventie in Agricultura (APIA) Mures anunta ca
pana in data de 31 ianuarie inclusiv, se depun cererile trimestriale pentru
determinarea cantitatii de motorina pentru care se aplica ajutorul de
stat sub forma de rambursare, aferente trimestrului IV 2013.

Beneficiarii sprijinului financiar sunt producatorii agricoli, persoane
fizice autorizate, intreprinderile individuale si familiale constituite conform
Ordonantei 44/2008, grupurile de producatori, organizatiile de
producatori si persoanele juridice, care indeplinesc urmatoarele conditii,
dupa caz, in functie de sectoarele in care isi desfasoara activitatea
(vegetal/zootehnie):

a) sa fie inscrisi in evidentele Agentiei de Plati si Interventie pentru
Agricultura cu suprafetele de teren pe care le exploateaza sau in
Registrul agricol, Registrul plantatiilor viticole, alte evidente funciare;

b) sa fie inregistrati in Registrul national al exploatatiilor (RNE) al Autoritatii
Nationale Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor cu efectivele
de animale sau sa detina document de inregistrare/autorizare sanitara
veterinara pentru pasari/familii de albine/viermi de matase;

c) suprafetele de teren pe care le exploateaza sa fie de minimum un
hectar, inclusiv, iar suprafata parcelei agricole sa fie de cel putin 0,3 ha.
In cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole,
pepinierelor viticole, arbustilor fructiferi, suprafata minima a parcelei
trebuie sa fie de cel putin 0,1 ha;

d) sa exploateze/detina/creasca animale/pasari/familii de albine/
viermi de matase in vederea obtinerii productiei agricole pentru care
solicita ajutorul de stat;

Cererile de plata trimestriale pentru rambursare (anexa nr. 3), se depun
insotite de urmatoarele documente, dupa caz:

a) situatia centralizatoare a cantitatilor de motorina achizitionate
pentru obtinerea productiei primare in agricultura, aferente trimestrului
pentru care se face solicitarea;

b) copii de pe facturile de cumparare a motorinei emise de furnizori
pe numele solicitantilor, aferente trimestrului pentru care se solicita
ajutorul de stat pentru sectoarele declarate in cererea de acord prealabil;

c) anexa nr. 4 si/sau anexa nr. 5 cu structura culturilor si suprafetele realizate/
productia de ciuperci realizata/efectivul mediu realizat/nr. de familii de albine
realizat/nr. de cutii de viermi de matase realizat, dupa caz;

d) situatia cu calculul efectivului mediu trimestrial, intocmita de
beneficiar si vizata de medicul imputernicit de libera practica, dupa caz,
conform modelului prevazut in anexa nr. 11;

e) anexa nr. 4, anexa nr. 5 si/sau anexa nr. 6, corectate/completate, numai
daca au intervenit modificari in structura acestora, fara a fi depasita cantitatea
de motorina stabilita in acordul prealabil de finantare, dupa caz;

f) documente care dovedesc cantitatea de ciuperci produsa, dupa caz;

g) adeverinta de la Registrul agricol pentru famiile de albine;

h) dovada cont trezorerie (507033).

Director executiv,

Lasă un comentariu