CONVOCATOR

Distribuie pe:

In conformitate cu Dispozitia Primarului nr. 187, din data de 24 ianuarie 2014, se convoaca sedinta ordinara
a Consiliului local municipal Targu-Mures, care va avea loc joi, 30 ianuarie 2014, ora 14.00, la sediul
Municipiului Targu-Mures din Piata Victoriei nr. 3, sala 45, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1. Raport de activitate pentru anul 2013 al
Universitatii Cultural Stiintifice Targu-Mures.

2. Plan de activitate pentru anul 2014 al Universitatii
Cultural Stiintifice Targu-Mures.

3. Raport privind activitatea asistentilor personali
din cadrul S.P.A.S., in perioada 1 iulie 2013 � 31
decembrie 2013

4. Informare privind activitatea Serviciul Public de
Asistenta Sociala in anul 2013.

5. Proiect de hotarare privind aprobarea "Regulamentului
Local de Publicitate al Municipiului TarguMures�.

6. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului
referitor la emiterea Autorizatiei de spargere
si refacere a infrastructurii domeniului public si privat
al Municipiului Targu-Mures si abrogarea Hotararii
Consiliului local municipal nr. 182/2008.

7. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii
Consiliului local municipal Targu-Mures la realizarea
proiectului "Politie � autoritati locale servicii publice
in parteneriat�.

8. Proiect de hotarare privind participarea
Municipiului Targu-Mures in calitate de partener la
implementarea proiectului "Calea Verde spre Dezvoltare
Durabila�, alaturi de Agentia de Mediu Sibiu.

9. Proiect de hotarare privind prorogarea termenelor
de aplicare ale prevederilor Hotararii Consiliului local
municipal nr. 271/2013 referitoare la modificarea
Organigramei si Statului de functii ale Serviciului
Public Administratia Creselor si aprobarea Regulamentului
de organizare si functionare si Hotararea
Consiliului local municipal nr. 272/2013 referitoare la
modificarea organigramei si statului de functii al
Caminului pentru Persoane Varstnice Targu-Mures.

10. Proiect de hotarare privind aprobarea costului
mediu lunar de intretinere pentru persoanele asistate
in cadrul unitatii Camin pentru Persoane Varstnice �
Targu-Mures, pentru anul 2014.

11. Proiect de hotarare privind aprobarea planului
de lucrari de interes local pentru anul 2014, pentru
beneficiarii de venit minim garantat.

12. Proiect de hotarare privind reducerea cotei de
impozitare de la 1,8% la 0,25% la unele imobile aflate
in concesiunea S.C. Locativ S.A. Targu-Mures pentru
anul fiscal 2014.

13. Proiect de hotarare privind unele masuri pentru
finantarea activitatii educative extrascolare pentru
elevii care frecventeaza unitati de invatamant primar
de pe raza Municipiului Targu-Mures.

14. Proiect de hotarare privind demararea procedurii
de certificare energetica a cladirilor de interes
si utilitate publica.

15. Proiect de hotarare privind delegarea gestiunii
serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare
nr. 22/20266215/05.03.2010 catre S.C. Compania
Aquaserv S.A. a noilor mijloace fixe aferente
Serviciului de alimentare cu apa si canalizare al
Municipiului Targu-Mures realizate prin investitii
derulate de operator, receptionate in anii 2010 � 2013.

16. Proiect de hotarare privind mandatarea
reprezentantului A.G.A., d-na Karacsony Erdei Etel sa
aprobe documentele de pe Ordinea de zi a sedintei
extraordinare a Adunarii Generale a Actionarilor a
S.C. Compania Aquaserv S.A.

17. Proiect de hotarare privind mandatarea reprezentantului
A.G.A., d-na Karacsony Erdei Etel sa aprobe
documentele de pe Ordinea de zi a sedintei ordinare a
Adunarii Generale a Actionarilor a S.C. Compania
Aquaserv S.A.

18. Proiect de hotarare privind aprobarea completarii
Hotararii Consiliului local municipal nr. 305/
28.11.2013 referitoare la contravaloarea serviciilor
prestate de catre Serviciul Public Administratia
domeniului public, pentru anul 2014.

19. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului
local al Municipiului Targu-Mures, pentru anul 2014.

20. Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii
unor facilitati fiscale pentru proprietarii de imobile care
au executat lucrari de interventie pe cheltuiala proprie
pentru cresterea performantei energetice ori pentru
cresterea calitatii arhitectural ambientale.

21. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii
Consiliului local municipal nr. 126/31.03.2011 referitoare
la concesionarea directa catre Lacatus Claudiu Mihai
a terenului in suprafata de 27,50 mp apartinand
Municipiului Targu-Mures.

22. Proiect de hotarare privind concesionarea
directa catre Zahan Cristian Vasile a terenului in suprafata
de 6,03 mp apartinand Municipiului Targu-Mures.

23. Proiect de hotarare privind concesionarea
directa catre S.C. Balint Trans S.R.L. a terenului in
suprafata de 37,80 mp apartinand Municipiului
Targu-Mures.

24. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei
de urbanism "Plan Urbanistic de Detaliu �
studiu de amplasament pentru construire locuinte
individuale cuplate, str. Sapei, nr. 11A�, proprietar �
beneficiar Anebtawi Etelka.

25. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei
de urbanism "Plan Urbanistic de Detaliu �
studiu de amplasament pentru construire anexa, garaj
si poarta de acces, str. Mihai Eminescu, nr. 22,
beneficiari � proprietari: Eparhia Reformata din Ardeal
si Episcopia Reformata Oradea.

26. Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii
sprijinului financiar pentru actiuni ale institutiilor de
invatamant in baza concursului de proiecte pe
semestrul I - 2014.

27. Proiect de hotarare privind aprobarea sumelor
pentru sprijinirea actiunilor sportive pe semestrul I - 2014.

28. Proiect de hotarare privind aprobarea alocatiilor
bugetare pentru perioada ianuarie � decembrie 2014
pentru asociatiile/fundatiile selectionate in baza Legii
nr. 34/1998 si H.G. nr. 1.153/2001 cu modificarile si
completarile ulterioare.

29. Proiect de hotarare privind aprobarea ordinii de
prioritate in vederea atribuirii de locuinte din fondul
locativ de stat, locuinte sociale, locuinte pentru
chiriasi evacuabili din locuinte retrocedate si locuinte
pentru pensionari destinate inchirierii pentru anul 2014.

30. Proiect de hotarare privind reincadrarea spatiului
situat in Targu-Mures, str. Crinului, nr. 16/2 in categoria
locuintelor din fondul locativ de stat cu chirie.

31. Proiect de hotarare privind schimbarea activitatii
desfasurate in imobilul proprietatea S.C. Three Pharm
S.R.L. situat in Complexul de agrement si sport
"Muresul�, str. Plutelor, nr. 2, din cabana de odihna in
alimentatie publica.

Lasă un comentariu