Serviciul pentru Imigrari al judetului MURES

Serviciul pentru Imigrari al judetului MURES a desfasurat pe
parcursul anului 2013 o serie de activitati, potrivit competentelor.
La sfarsitul anului 2013, in evidentele Serviciului Imigrari Mures se
aflau inregistrati un numar de 2.095 cetateni din state terte si cetateni
ai statelor membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European
si Confederatiei Elvetiene, proveniti din 80 de tari ale lumii.

Cei mai multi cetateni straini aflati in judetul Mures provin din: Ungaria
(418), Germania (235), Italia (230), Suedia (167), Republica Moldova
(144), Turcia (117) si Olanda (100).

In ceea ce priveste admisia in Romania in anul 2013 au fost depuse
39 de invitatii, 28 in scop de vizita si 11 in scop de afaceri, dintre care
21 au fost avizate pozitiv, iar 18 cereri au fost respinse. Tot pe linia
admisiei in Romania, au fost inregistrate si aprobate 18 cereri pentru
reintregirea familiei.

Potrivit competentelor, in anul 2013 au fost primite 14 cereri pentru
eliberarea de autorizatii de munca lucratorilor angajati in munca sau
detasati, dintre care 8 au fost solutionate favorabil, intrucat au fost
indeplinite conditiile legale, iar 6 au fost solutionate negativ.

In perioada analizata au fost primite la ghiseul serviciului 670 de
cereri prin care s-a solicitat prelungirea dreptului de sedere temporara
sau pe termen lung, inregistrarea rezidentei temporare sau aprobarea
rezidentei permanente in Romania, schimbare resedinta sau cereri de
reintregire a familiei, invitarea in Romania a unor cetateni din tari cu
potential migrator, obtinerea de autorizatii de munca pe teritoriul
Romaniei etc., dintre care pentru state terte un numar de 302 cereri,
iar pe spatiul UE si SEE un numar de 368 cereri.

Ca urmare, au fost emise 618 documente care atesta rezidenta pe
teritoriul Romaniei, din toate categoriile: permise de sedere temporara
si pe termen lung pe teritoriul Romaniei, certificate de inregistrare a
rezidentei si carti de rezidenta temporara si permanenta pentru membrii
de familie ai cetatenilor romani si membrii de familie ai cetatenilor
proveniti din statele membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic
European si Confederatiei Elvetiene.

In ceea ce priveste activitatea de prevenire si combatere a sederii
ilegale a strainilor pe teritoriul Romaniei, a muncii la negru, in anul
2013, lucratorii Serviciului pentru Imigrari Mures au depistat cu sedere
ilegala un numar de 35 cetateni straini, dintre care 17 au fost pusi in
legalitate prin prelungirea dreptului de sedere, iar 18 au fost
indepartati de pe teritoriul Romaniei prin emiterea unor Decizii de
Returnare. Persoanele in cauza au fost sanctionate contraventional,
fiind aplicate amenzi contraventionale in suma totala de 14.532,54 lei.
De asemenea, in evidentele serviciului figureaza un numar de 32
straini fata de care s-a inceput urmarirea penala pentru infractiuni
comise in special pe linie de circulatie si in domeniul economic.

INFORMATII SUPLIMENTARE:

Inspectoratul General pentru Imigrari este structura specializata,
cu personalitate juridica, organizata in subordinea Ministerului
Afacerilor Interne, la nivel de inspectorat general, care exercita
atributele ce ii sunt date prin lege pentru implementarea politicilor
Romaniei in domeniile migratiei, azilului si al integrarii strainilor, precum
si a legislatiei relevante in aceste domenii.

Activitatea Inspectoratului General pentru Imigrari constituie un
serviciu public si se desfasoara in interesul persoanei si al comunitatii,
in sprijinul institutiilor statului, exclusiv pe baza si in executarea legii.
Numerele de telefon ale Serviciului Imigrari Mures la care cetatenii
pot apela pentru orice aspecte legate de regimul juridic al strainilor
sunt: 0265/20.23.63, 0265/20.23.61 si fax: 0265/20.25.96.

Serviciul pentru Imigrari al judetului Mures

Lasă un comentariu