CONVOCATOR

Distribuie pe:

Friesland Campina

S.C. Industrializarea Laptelui Mures S.A. Romania

Str. Bega, nr. 1

540390 Targu-Mures, Romania

t: 0040 0265 20 86 00; f: 0040 0265 26 36 54

www.frieslandcampina.com

Industrializarea Laptelui Mures S.A.

Targu-Mures, str. Bega nr. 1, Jud. Mures

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C. Industrializarea Laptelui Mures S.A., cu sediul social in
Targu-Mures, str. Bega nr. 1, jud. Mures, inmatriculata in Registrul Comertului Mures sub
nr. J26/922/1991, C.I.F. RO 1212478,
prin presedintele Consiliului de Administratie, dl. Jan Willem Kivits, in conformitate cu
prevederile art. 117 alin. (1), ale art. 111 alin. (2) lit. a), b) din Legea nr. 31/1990 republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare si ale art. 12 alin. 1 din Actul Constitutiv al societatii, convoaca:

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR, care va avea loc la data de
10 martie 2014, ora 13.00, la sediul societatii din Targu-Mures, str. Bega nr. 1, jud. Mures.

Sunt indreptatiti sa participe toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul
zilei de 06.03.2014, stabilita ca data de referinta pentru tinerea adunarii generale cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1. Revocarea din functia de administrator a domnului Cosma Paduret Ciprian.

2. Alegerea unui administrator.

Incepand cu data publicarii prezentei convocari, documentele si materialele informative,
referitoare la problemele incluse in ordinea de zi, se pot consulta si procura contra cost
de la sediul societatii.

Actionarii persoane fizice pot participa la ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
in nume propriu sau prin reprezentare, pe baza de procura speciala, potrivit legii nr. 31/1990.

Actionarii persoane juridice pot fi reprezentati de reprezentatii lor legali sau de persoana
imputernicita prin procura speciala de acestia, potrivit legii nr. 31/1990.

Formularele de procura speciala se pot obtine de la sediul societatii din Targu-Mures, str.
Bega nr. 1, jud. Mures, incepand cu data de 20.01.2014, si trebuie depuse potrivit art. 125 alin. (3)
din legea nr. 31/1990, in original, la sediul societatii, cu 48 de ore inainte de adunare, sub sanctiunea
pierderii exercitiului dreptului de vot in respectiva sedinta.

In cazul neintrunirii cvorumului, urmatoarea adunare este convocata pentru data de 11.03.2014,
ora 13.00, cu mentinerea ordinei de zi si a locului.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
al S.C. Industrializarea Laptelui Mures S.A., JAN WILLEM KIVITZ

Lasă un comentariu