Obligatii fiscale declarative la data de 27 si 31 ianuarie 2014

Distribuie pe:

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Mures
informeaza contribuabilii asupra declaratiilor fiscale
care au termen de depunere la organul fiscal in data
de 27 si 31 ianuarie 2014

Pana la data de 27 ianuarie 2014, inclusiv:

- "Declaratie privind cifra de afaceri in cazul
persoanelor impozabile pentru care perioada fiscala
este trimestrul calendaristic si care nu au efectuat
achizitii intracomunitare de bunuri in anul precedent�
� formular 094

- Depunerea Notificarii privind aplicarea/incetarea
aplicarii sistemului TVA la incasare - formular 097

- Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul
de stat - formular 100;

- Declaratie privind obligatiile de plata a
contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta
nominala a persoanelor asigurate - formular 112;

- Declaratie informativa privind impozitul pe
veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din
patrimoniul personal � formular 208;

- Declaratie privind veniturile sub forma de salarii
din strainatate obtinute de catre persoanele fizice
care desfasoara activitate in Romania si de catre
persoanele fizice romane angajate ale misiunilor
diplomatice si posturilor consulare acreditate in
Romania - formular 224;

- Decont de taxa pe valoarea adaugata formular 300;

- Decont special de taxa pe valoarea adaugata formular 301;

- Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea/
corectia ajustarilor/regularizarea taxei pe valoarea
adaugata - formular 307;

- Declaratie privind taxa pe valoarea adaugata
colectata, datorata de catre persoanele impozabile
al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe
valoare adaugata a fost anulat conform art. 153 alin.
(9) lit. a)- e) sau lit.g) din Codul Fiscal - formular 311;

- Declaratie recapitulativa privind livrarile/
achizitiile/prestarile intracomunitare - formular
390 VIES;

- Declaratie informativa privind livrarile/prestarile
si achizitiile efectuate pe teritoriul national formular 394;

- Declaratie privind pro-rata provizorie, care va fi
aplicata in anul 2014

Pana la data de 31 ianuarie 2013, inclusiv:

- Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice,
asocieri si alte entitati fara personalitate juridica �
formular 010;

- Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice
care desfasoara activitati economice in mod independent
sau exercita profesii liberale � formular 070;

- Declaratie privind venitul estimat/norma de venit
� formular 220;

- Notificare privind modificarea sistemului anual/
trimestrial de declarare si plata a impozitului pe profit
� formular 012;

- Declaratie privind venitul asigurat la sistemul public
de pensii � formular 600.

Sef administratie,

Lasă un comentariu