A N U N T
IN ATENTIA CONTRIBUABILILOR!

1. BONIFICATIE

Primaria Municipiului Targu-Mures aduce la cunostinta contribuabililor
persoane fizice si juridice faptul ca, potrivit prevederilor
HCL nr. 300/2013, se acorda bonificatie de 10%, pentru plata cu
anticipatie a impozitului/taxei pe cladiri, impozitului pe teren si pe
mijloacele de transport, datorate pentru intregul an, pana la data
de 31 martie a anului.

2. IMPOZIT CLADIRI PERSOANE JURIDICE

In cazul persoanelor juridice, conform prevederilor HCL nr. 300/2013,
impozitul pe cladiri pe anul 2014 se calculeaza prin aplicarea
urmatoarelor cote de impozitare la valoarea de inventar:

a) 1,8% pentru cladirile care au fost reevaluate sau dobandite in
ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta;

b) 20% pentru cladirile care nu au fost reevaluate in ultimii 3 ani
anteriori anului fiscal de referinta;

c) 40% pentru cladirile care nu au fost reevaluate in ultimii 5 ani
anteriori anului fiscal de referinta.

Prin urmare, invitam pesoanele juridice sa efectueze reevaluarea
cladirilor, pentru a putea beneficia de cota de impozitare de 1,8%.

3. CLADIRI CU DESTINATIE TURISTICA

Pe anul 2014, pentru cladirile cu destinatie turistica, ce nu
functioneaza in cursul anului, cota de impozitare este de 5% din valoarea
de inventar a cladirii.

Contribuabilii care detin cladiri cu destinatie turistica sunt obligati
sa depuna o declaratie pe propria raspundere, pana la data de 31
ianuarie a anului fiscal, privind functionarea sau nefunctionarea unitatii
de cazare in cursul anului.

De asemenea, pana la data de 28 februarie a anului fiscal,
contribuabilii au obligatia de a depune, la Serviciul Impozite si Taxe,
documente justificative, in copie, cum ar fi: facturi de utilitati, facturi
fiscale, bon fiscal, state de plata a salariatilor etc., din care rezulta ca
desfasoara activitate.

4. VEHICULE LENTE

Pentru anul 2014, se stabileste taxa anuala pentru vehicule lente,
altele decat cele inmatriculate sau inregistrate, prin aplicarea tarifului
de 35 lei/an/vehicul, care se achita in doua rate: la data de 31 martie,
si pana la 30 septembrie,

Contribuabilii vor depune in mod obligatoriu declaratie fiscala, pana
la data de 28 februarie a anului fiscal, insotita de documente justificative
de dobandire privind vehiculele lente.

In cazul vehiculelor lente dobandite in cursul anului, de asemenea,
se depun declaratii de impunere.

Lista cuprinzand vehiculele lente, precum si modelul declaratiei
fiscale se regaseste in HCL nr. 300/28.11.2013, privind impozitele si taxele
locale pe anul 2014, care se poate accesa pe site-ul institutiei noastre
www.tirgumures.ro, accesand meniul: Administratia locala si submeniurile
Consiliul Local, Hotarari de Consiliu Local-HCLM 2005-2013.

Director economic,
ec. KISS IMOLA

Sef serviciu,
ec. ERCSEI I. FRANCISC

Lasă un comentariu