ANUNT/COMUNICAT DE PRESA

Programul Operational Sectorial
"Cresterea Competitivitatii Economice�
"Investitii pentru viitorul dumneavoastra!�

"Cresterea competitivitatii firmei prin implementarea
sistemului informatic ERP�
- proiect co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala
Targu-Mures, 9.01.2014

S.C. FIMATEX S.R.L., cu sediul in Targu-Mures, str. Baneasa nr. 8,
deruleaza, incepand cu data de 9.01.2014, proiectul "SISTEM INTEGRAT
DE MANAGEMENT PENTRU IMBUNATATIREA ACTIVITATII SOCIETATII�,
co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, in baza
contractului de finantare incheiat cu Ministerul Comunicatiilor si
Societatii Informationale, Organism Intermediar pentru Axa Prioritara 3
� "Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor pentru sectoarele privat si
public� a POS CCE. Valoarea totala a proiectului este de 176.049,57 lei,
din care asistenta financiara nerambursabila este de 86.846,56 lei.
Proiectul se implementeaza in localitatea/localitatile Targu-Mures pe
o durata de 7 luni.

Obiectivul proiectului este cresterea productivitatii si competitivitatii
firmei prin imbunatatirea procesului de luare a deciziilor,
inovarea si modernizarea firmei prin eficientizarea managementului
cu ajutorul sistemului informatic ERP.

Detalii suplimentare puteti obtine de la:

Nume persoana contact: Paraschiv Marcela-Ionela

Functie: Administrator

Tel. 0740 09.17.71, Fax: 026526.314, e-mail: fimatex.romania@gmail.com

Lasă un comentariu