ANUNT PUBLIC
privind decizia etapei de incadrare

Distribuie pe:

SC AZOMURES SA, titular al
proiectului Modernizare instalatie
uree � construire hala compressor
si statie electrica, anunta
publicul interesat asupra luarii
deciziei etapei de incadrare de
catre APM Mures, fara studiu de
evaluare a impactului, in cadrul
procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului, pentru
proiectul Modernizare instalatie
uree � construire hala compresor
si statie electrica, propus a fi
realizat in loc. Targu-Mures, str.
Gheorghe Doja, nr. 300, jud.
Mures. Proiectul deciziei de
incadrare si motivele care o
fundamenteaza pot fi consultate
la sediul APM Mures din TarguMures, str. Podeni, nr. 10, in zilele
de luni � joi intre orele 9,00 � 14,00,
si vineri intre orele 9,00 � 12,00,
precum si la urmatoarea adresa de
internet: http://apmms.anpm.ro.
Publicul interesat poate
inainta comentarii/observatii la
proiectul deciziei de incadrare in
termen de 5 zile de la data
publicarii prezentului anunt.

Lasă un comentariu