ANUNT DE PRESA

Programul Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii
Economice� -co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala
"Investitii pentru viitorul dumneavoastra�

Titlul proiectului : Introducerea unui sistem electronic online de
facturare, incasare, gestionare a abonatilor de internet, cablu TV si
telefonie.
- proiect co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare
Regionala
Locatia: Targu-Mures, Data: 28 decembrie 2013
SC TV ADLER-TRADING SRL, cu sediul in jud. Mures, deruleaza,
incepand cu data de 09.12.2013, proiectul "Introducerea unui sistem
electronic online de facturare, incasare, gestionare a abonatilor de
internet, cablu TV si telefonie, co-finantat prin Fondul European de
Dezvoltare Regionala, in baza contractului de finantare incheiat cu
Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale, Organism
Intermediar pentru Axa Prioritara 3 � "Tehnologia Informatiei si
Comunicatiilor pentru sectoarele privat si public� a POS CCE. Valoarea
totala a proiectului este de 382.247,33 lei, din care asistenta financiara
nerambursabila este de 215.784,79 lei.

Proiectul se implementeaza in localitatea Tarnaveni, str.22 Decembrie,
nr.8/A, judetul Mures, cod postal 545600, pe o durata de 12 luni.

Obiectivul proiectului este cresterea competitivitatii firmei TV ADLER
TRADING SRL prin facilitarea mecanismului de plata a abonamentelor
TV, de telefonie, Internet si prin facilitarea gestiunii tehnice si financiare
a clientilor, in sensul introducerii unei platforme de e - payment si a
unor softuri informatice de gestiune a abonatilor, ceea ce va conduce
la furnizarea unor servicii de inalta calitate pentru clienti.
Detalii suplimentare puteti obtine de la:

Nume persoana contact: Sita Ioan,

Functie: Administrator

Tel. 0722 450 040, Fax: 0265 446 401, e-mail: sitaioan@yahoo.com

Lasă un comentariu