ANUNT DE PRESA

Programul Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii
Economice� -co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala
"Investitii pentru viitorul dumneavoastra�

Privind semnarea contractului de finantare pentru implementarea
unui sistem informatic integrat si a unei aplicatii software pentru
productie, in cadrul

SC ALEXFRIGOTEHNIC SRL si inceperea activitatilor propuse
prin proiect

Targu-Mures, 28.12.2013

S.C. ALEXFRIGOTEHNIC S.R.L. cu sediul in loc. Targu-Mures, str. Kos
Karoly, nr. 15, ap. 1, jud. Mures deruleaza, incepand cu data de
06.12.2013, proiectul "Cresterea competitivitatii SC Alexfrigotehnic SRL
prin implementarea unui sistem informatic integrat si a unei aplicatii
software pentru productie�, co-finantat prin Fondul European de
Dezvoltare Regionala, in baza contractului de finantare incheiat cu
Ministerul Economiei prin Ministerul pentru Societate Informationala.

Valoarea totala a proiectului este de 300.582,20 lei, din care asistenta
financiara nerambursabila este de 168.255,50 lei.

Proiectul se implementeaza in localitatea Targu-Mures, pe o durata
de 10 luni.

Obiectivul proiectului este cresterea competitiviatii si eficientei
societatii ALEXFRIGOTEHNIC SRL, prin reorganizarea proceselor
interne, cu ajutorul unui program integrat - ERP si CRM si a unui
program pentru productie, precum si prin intermediul dotarii
societatii cu echipamente TIC.

Persoana de contact :

Nume � Kiss Sandor Karoly

Functie � Administrator

Numar telefon � 0740.339.332

e-mail: alexfrigotehnic@yahoo.com

Lasă un comentariu