PRELUNGIRE TERMEN DE DEPUNERE PROIECTE MASURA 322L

Va informam ca, in conformitate cu Decizia nr. 22, din data de 10.12.2013, emisa de Consiliul Director al
Asociatiei Grupul de Actiune Locala Dealurile Tarnavelor, termenul pentru depunerea proiectelor aferente
Masurii 322L "Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea seviciilor de baza pentru economia si populatia
rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale� se prelungeste pana in data de 17 decembrie 2013.
Astfel, cea de-a doua sesiune de cereri de proiecte pentru Masura 322L se desfasoara in perioada 07
noiembrie 2013 - 17 decembrie 2013.

Depunerea proiectelor se va face la sediul GAL Dealurile Tarnavelor din localitatea Saschiz, str. Principala,
nr. 159, judetul Mures, de luni pana vineri, in intervalul orar 09:00 � 16:00. Termenul limita de depunere este 17
decembrie 2013, ora 12:00.

Fondurile disponibile pentru Masura 322L sunt de 150.110 euro, suma maxima nerambursabila care poate fi
acordata unui proiect este de 30.000 euro, iar valoarea totala a unui proiect este de maximum 400.000 euro.
Sprijinul public (comunitar si national) este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de
utilitate publica, negeneratoare de profit si de 70 % din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele
generatoare de profit.

Informatii detaliate privind accesarea si derularea Masurii 322L �� "Renovarea, dezvoltarea satelor,
imbunatatirea seviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale�
sunt cuprinse in Ghidul Solicitantului si anexele acestuia, ultima varianta postata pe www.apdrp.ro si Apelul
de Selectie pentru Masura 322L disponibil pe www.tarnava-mare.ro. Aceste documente pot fi obtinute si in
varianta electronica (suport CD/DVD) si pe suport tiparit la sediul Asociatiei GAL Dealurile Tarnavelor din
localitatea Saschiz, nr. 159, de luni pana vineri, intre orele 8:00-16:00.

Date de contact pentru informatii suplimentare:

Telefon/fax: 0265.711.718

E-mail: dealuriletarnavelor@yahoo.com

Web: www.tarnava-mare.ro

Lasă un comentariu