SCHIMBAREA NUMELUI PE CALE ADMINISTRATIVA

Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor Mures vine in sprijinul cetatenilor cu
informatii de interes public privind schimbarea numelui pe cale administrativa.
Conform prevederilor art.4, alin.1 din O.G. nr.41 din 2003 privind dobandirea si schimbarea
numelui pe cale administrativa a persoanelor fizice, cetatenii romani au posibilitatea de a
solicita, in baza unor motive temeinice, schimbarea pe cale administrativa a numelui de
familie si a prenumelui.

Printre motivele intemeiate pentru admiterea cererilor de schimbare a numelui se afla
urmatoarele situatii: cand numele este format din expresii indecente, ridicole ori transformat
prin traducere sau in alt mod; cand persoana in cauza a folosit, in exercitarea profesiei,
numele pe care doreste sa il obtina, facand dovada cu privire la aceasta, precum si asupra
faptului ca este cunoscuta in societate sub acest nume; cand, din neatentia ofiterilor de
stare civila ori ca urmare a necunoasterii reglementarilor legale in materie, au fost efectuate
mentiuni gresite in registrele de stare civila ori au fost eliberate certificate de stare civila
cu nume eronate, in baza carora au fost eliberate alte acte; cand persoana in cauza are
nume de familie sau prenume format din mai multe cuvinte, de regula reunite, si doreste
schimbarea acestuia; cand persoana in cauza poarta un nume de familie de provenienta
straina si solicita sa poarte un nume romanesc; etc, alte asemenea cazuri temeinic justificate.

Persoana care solicita schimbarea numelui pe cale administrativa depune o cerere la
compartimentul de stare civila din cadrul primariei, in a carui raza teritoriala isi are domiciliul.
Cererea se depune personal sau prin imputernicit cu procura speciala.

Cererea de schimbare a numelui trebuie sa fie insotita de urmatoarele documente:

� copii legalizate de pe certificatele de stare civila ale persoanei care solicita schimbarea numelui;

� un exemplar al Monitorului Oficial al Romaniei, Partea a III-a, in care a fost publicat,
potrivit art.10, extrasul din cererea de schimbare a numelui, exemplar de la publicarea
caruia sa nu fi trecut mai mult de un an;

� consimtamantul, dat in forma autentica, al celuilalt sot, in cazul schimbarii numelui de
familie comun purtat in timpul casatoriei;

� copie de pe decizia de aprobare a autoritatii tutelare, in cazurile prevazute de lege;

� cazierul judiciar si cazierul fiscal ale solicitantului;

� orice alte acte pe care solicitantul le considera necesare pentru motivarea cererii sale.

Pentru minor, cererea de schimbare a numelui se face de catre unul dintre parinti, cu acordul
celuilalt parinte, dat in forma autentica, sau de tutore cu incuviintarea autoritatii tutelare. In
cazul in care minorul a implinit varsta de 14 ani, cererea va fi semnata si de acesta.

Cererea de schimbare a numelui, impreuna cu toate actele prevazute de lege se transmite
Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor, care verifica daca sunt indeplinite toate conditiile
legale si propune, motivat, Presedintelui Consiliului Judetean emiterea dispozitiei de admitere sau
de respingere a cererii de schimbare a numelui, in termen de 60 de zile de la primirea cererii.

Director executiv,

Lasă un comentariu