Dispozitii generale de aparare impotriva incendiilor, la unitatile sanitare

In scopul prevenirii si reducerii riscurilor de
producere a incendiilor la unitatile sanitare, ministrii
Internelor si Sanatatii au emis un ordin comun (nr.
1.427/146/2013, publicat in Monitorul Oficial nr. 758,
din 5 decembrie a.c.), pentru aprobarea dispozitiilor
generale de aparare impotriva incendiilor.
Actul normativ stabileste ca persoanele cu atributii
de conducere de la nivelul unitatilor sanitare
(conducatorul institutiei sau administratorul
operatorului economic) raspund de organizarea
activitatii de aparare impotriva incendiilor, potrivit
obligatiilor stabilite prin lege, precizand si categoriile
de personal care asigura indeplinirea atributiilor in
domeniul apararii impotriva incendiilor.
Astfel de atributii au urmatoarele persoane: cadrul
tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii
incendiilor, numit prin dispozitie; personalul desemnat
din cadrul serviciului voluntar (privat) pentru situatii
de urgenta; persoanele care indeplinesc, prin cumul,
atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor;
persoanele fizice sau juridice autorizate, conform legii.
Totodata, actul normativ detaliaza aspectele cu
privire la apararea impotriva incendiilor la unitatile
sanitare privind organizarea activitatii de aparare
impotriva incendiilor; reguli si masuri generale de
aparare impotriva incendiilor; evacuarea in caz de
incendiu si echiparea si dotarea specifica cu mijloace
tehnice de aparare impotriva incendiilor.

Lasă un comentariu