Asociatia Grupul de Actiune Locala Dealurile Tarnavelor Mures/Sibiu

Distribuie pe:

Sediu: loc. Saschiz Str. Principala nr. 159 Judetul Mures, cod 547510
Telefon/Fax : 0265.711.718; 0365.815.270
E-mail: dealuriletarnavelor@yahoo.com
www.tarnava-mare.ro

Data publicarii: 7 noiembrie 2013

Data lansarii apelului de selectie: 7 noiembrie 2013

Numarul de referinta al sesiunii de cereri de proiecte: M121L � 02/13 � 10.12.2013
Asociatia Grupul de Actiune Locala Dealurile Tarnavelor anunta public lansarea, in perioada 7 noiembrie
� 10 decembrie 2013, a celei de-a doua sesiuni de depunere de proiecte pentru Masura 121L �"Modernizarea
exploatatiilor agricole�, finantate prin Axa IV LEADER, Masura 41 Implementarea strategiilor de dezvoltare
locala.

Fondurile disponibile pentru Masura 121L sunt de 334.725 euro. Suma maxima nerambursabila care poate
fi acordata unui proiect este de 200.000 euro, iar valoarea totala a unui proiect este de maximum 400.000
euro.

Beneficiari eligibili: Persoana fizica; Persoana fizica autorizata; Intreprinderi individuale; Intreprinderi
familiale; Societate in nume colectiv � SNC; Societate in comandita simpla � SCS; Societate pe actiuni � SA;
Societate in comandita pe actiuni � SCA; Societate cu raspundere limitata � SRL; Societate comerciala cu
capital privat; Societate agricola; Societate cooperativa agricola; Grup de producatori; Cooperativa agricola
Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociatiei Grupul de Actiune Locala Dealurile Tarnavelor din
localitatea Saschiz, str. Principala nr. 159, judetul Mures, de luni pana vineri, in intervalul orar 09:00 � 16:00.
Termenul limita de depunere este 10 decembrie 2013, orele 12:00.

Informatii detaliate privind accesarea si derularea Masurii 121L �Modernizarea exploatatiilor agricole
sunt cuprinse in Ghidul Solicitantului versiunea 10 din noiembrie 2012 si anexele acestuia, disponibile pe
www.apdrp.ro si in Apelul de Selectie pentru Masura 121L - sesiunea 2, disponibil pe www.tarnava-mare.ro.
Aceste documente pot fi obtinute si in varianta electronica (suport CD/DVD) si pe suport tiparit la sediul
Asociatiei GAL Dealurile Tarnavelor din localitatea Saschiz, nr. 159, de luni pana vineri, intre orele 8.00-16.00.

Date de contact pentru informatii suplimentare:

E-mail: dealuriletarnavelor@yahoo.com

Tel./fax: 0265.711.718.

Lasă un comentariu