Program minim saptamanal de 35 de ore, la cabinetele secundare ale medicilor de familie

Distribuie pe:

Avizul pentru infiintarea punctelor
secundare de lucru in specialitatea
medicina de familie in
alte localitati decat cea in care
functioneaza sediul principal se
emite de catre colegiile teritoriale
ale medicilor, numai daca solicitantul
face dovada ca poate
asigura, personal sau prin angajati
proprii, un program de minimum
35 de ore pe saptamana la
punctul de lucru.
Prevederea este reglementata
prin Decizia Consiliului National
al Medicilor de Familie, publicata
in Monitorul Oficial nr. 666, din data
de 30 octombrie a.c.
In plus, pentru a primi avizul de
deschidere a unui cabinet secundar,
este obligatoriu sa fie indeplinita
una din urmatoarele conditii:
in localitatea unde se doreste
infiintarea punctului secundar de
lucru nu mai functioneaza un alt
cabinet medical in specialitatea
medicina de familie sau numarul
populatiei pe fiecare cabinet
medical in specialitatea medicina
de familie existent in localitatea
respectiva este mai mare de 2.500
de locuitori cu domiciliul stabil in
localitate (in cazul in care acolo
mai exista un alt cabinet medical).
Totodata, in situatia in care
distanta dintre sediul principal si
punctul secundar de lucru este
mai mare de 15 km, serviciile vor fi
asigurate de un medic angajat.

Lasă un comentariu