ANUNT DE PRESA

IMPLEMENTAREA SI CERTIFICAREA
SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL SANATATII
SI SIGURANTEI OCUPATIONALE CONFORM CU
STANDARDUL SR OHSAS 18001:2008 LA S.C.
AMIS MOB S.A.

1. Denumirea contractului: contract de furnizare

2. Numar de referinta: Contract de finantare nr. 1798/3304/251823
din 01.08.2013

3. Data publicarii anuntului: 11.09.2013

4. Autoritatea de management: Ministerul Economiei

5. Sursa de finantare a contractului: ajutor financiar nerambursabil
acordat de la bugetul de stat prin "Programul de crestere a competitivitatii
produselor industriale�

6. Obiectul si locul de implementare a contractului: achizitie
echipamente tehnologice: Instalatie de exhaustare si Instalatie de
umidificare; Reghin, Str. Salcamilor, nr.3, judetul Mures

7. Valoarea estimata: 761.578 lei, fara TVA (instalatia de exhaustare
655.691 lei si Instalatia de umidificare 105.887 lei)

8. Pretul va fi exprimat in RON sau EURO, fara TVA

9. In procesul de evaluare, preturile vor fi evaluate considerandu-se
cursul RON/Euro comunicat de Banca Nationala a Romaniei valabil in
06.09.2013; 1 Euro= 4,4653 Ron

10. Criteriul de atribuire: cel mai scazut pret

11. Data limita pentru depunerea ofertei: 23.09.2013, ora 10.00

12. Ora, data si locul deschiderii ofertelor: 23.09.2013, ora 12.00

13. Adresa la care se vor depune ofertele: S.C. AMIS MOB S.A., Str.
Salcamilor nr. 3, Reghin, judetul Mures

14. Locul si modul de obtinere al documentatiei de atribuire: la sediul
firmei din Str. Salcamilor nr. 3, Reghin, judetul Mures

15. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie
publica: cerere de oferta

16. Limba de redactare a ofertei: limba romana si/sau engleza

17. Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 de zile

Note: Detalii suplimentare puteti obtine de la: S.C. Amis Mob SA,
Reghin, Str. Salcamilor nr. 3, judetul Mures, telefon 0265/512402; fax
0265/512415, email: office@amismob.ro, persoana de contact: administrator
Ilies Gheorghe.

Lasă un comentariu