CONVOCATOR
al Adunarii Generale Ordinare a SC CIS GAZ SA intocmit azi, 29.07.2013

Distribuie pe:

Avand in vedere solicitarea actionarului Calugar Sebastian,
detinand 480 actiuni nominative, reprezentand 33.1034482759% din
capitalul social, inregistrata la societate sub nr. 981/25.07.2013,
formulata in temeiul art. 1171 alin. 1 din Legea nr 31/1990 privind
introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a sedintei Adunarii
Generale Ordinare a Asociatilor, convocata pentru 22.08.2013, ora
10,00, la sediul SC CIS GAZ SA, din Santana de Mures, str Voinicenilor
nr. 686, respectiv 23.08.2013, ora 10,00, in aceeasi locatie, in situatia
in care la prima convocare nu se va intruni cvorumul,

Comisia de cenzori a SC CIS GAZ SA, in a carei componenta intra si
cenzorii supleanti, alcatuita din:

- dl. CALUGAR GHEORGHE, domiciliat in Tg.-Mures, str. Prieteniei nr 4,
ap. 4, jud Mures, identificat cu CI seria MS, nr. 270548, avand CNP
1500103264372;

- CALUGAR SEBASTIAN, domiciliat in Santana de Mures, str.
Voinicenilor, nr. 686, jud. Mures, identificat cu CI seria MS, nr. 230165,
avand CNP 1810801323947;

- SOFONEA OVIDIU, domiciliat in Tg.-Mures, str. Voinicenilor nr 94B,
ap. 10, jud. Mures, identificat cu CI seria MS, nr. 620431, avand CNP
1870702260020.

In temeiul prevederilor art. 1171 alin. 3 din Legea nr 31/1990, cu
unanimitate de voturi decide:

Aproba modificarea ordinii de zi stabilita prin Convocatorul din
15.07.2013 potrivit solicitarii asociatului, astfel ca noua ordine de zi devine:

Art. 1. Revocarea din functia de administrator unic al SC CIS GAZ SA
a dlui Calugar Ioan, avand in vedere imposibilitatea fizica a acestuia
de a-si exercita mandatul.

Art. 2. Numirea definitiva a administratorului SC CIS GAZ SA, persoana
propusa a ocupa aceasta functie fiind dl. Calugar Sebastian cu datele
de identificare mentionate.

Art. 3. Aprobarea contractul de mandat, aferent exercitarii functiei
de administrator si fixarea remuneratiei administratorului unic.

Art. 4. Revocarea din calitatea de cenzor supleant a dlui Calugar
Sebastian si desemnarea dnei Biris Raluca Diana, domiciliata in Tg.Mures, str. Busuiocului nr. 7, sc B, et. 2, ap. 30, jud Mures, identificata cu
CI seria MS nr 737524, eliberat de SPCLEP Tg.-Mures la 22.04.2013, avand
CNP 2890808260029 in aceasta calitate.

Art. 5. Aprobarea contractului de mandat si a remuneratiei
administratorului provizoriu, dl Anton Alexandru Florin, domiciliat in
Ungheni, nr 296A, jud. Mures, identificat cu CI seria MS, nr. 513692, eliberat
de SPCLEP la 21.05.2009, avand CNP 1790307264414, fixata de Comisia de
cenzori prin Decizia nr 1/15.07.2013.

Art. 6. Descarcarea de gestiune a administratorului provizoriu, dl Anton
Alexandru Florin numit prin Decizia Comisiei de cenzori nr 1/15.07.2013.

Art. 7. Prelungirea mandatelor cenzorilor Pustai Doina si Calugar Cristina,
mandate care au expirat la 14.06.2013.

Art. 8. Se imputerniceste dl Gliga Laurentiu-Dorin, identificat cu
CI, seria MS, nr. 446635/2007, in calitate de consilier juridic, sa
reprezinte societatea SC CIS GAZ SA pentru inregistrarea prezentei
hotarari la ORC Mures.

Lasă un comentariu