Consilier judetean muresean, declarat incompatibil

Distribuie pe:

Inalta Curte de Casatie si Justitie
a admis, prin Decizia nr. 5.928, din
26 iunie a.c., recursul Agentiei
Nationale de Integritate (ANI),
formulat impotriva sentintei Curtii
de Apel Targu-Mures, si a respins
actiunea formulata de consilierul
judetean muresean Balogh Iosif,
astfel incat acesta a fost declarat
incompatibil.
In Notele de constatare ale
ANI, din 22 iunie 2011, acceptate
si validate de Inalta Curte de
Casatie si Justitie, se precizeaza
ca Balogh Iosif, consilier judetean
din partea UDMR, s-a aflat in
conflict de interese in perioada
2006 - 2010, deoarece, pe durata
exercitarii mandatului de consilier
judetean si a functiei de presedinte
al Comisiei Tehnice de
Amenajare a Teritoriului si Urbanism,
a avut informatii cu privire la
programul de investitii privind
intretinerea curenta, intretinerea
periodica si siguranta rutiera pe
drumurile judetene, modernizarea
drumurilor comunale, lucrari accidentale
si refacerea drumurilor
judetene, plombari ale drumurilor
judetene, iar societatea S.C. Multi
Prod Impex S.R.L., avand ca obiect
principal de activitate lucrari de
constructii a drumurilor si autostrazilor,
in cadrul careia detine
calitatea de angajat, respectiv,
functia de manager general, a
castigat un numar de 56 contracte
de executie lucrari, in valoare totala
de 21.615.936 Lei (5.541.589 euro).
Astfel, au fost identificate elemente
in sensul incalcarii regimului
juridic al conflictului de interese in
materie administrativa si penala,
deoarece, conform art. 75, lit. b, c si
e din Legea nr.393/2004 privind
Statutul alesilor locali: "Alesii locali
au un interes intr-o anumita problema,
daca au posibilitatea sa
anticipeze ca o decizie a autoritatii
publice din care fac parte ar putea
prezenta un beneficiu sau un dezavantaj
pentru sine sau pentru orice
persoana fizica sau juridica cu care
au o relatie de angajament, indiferent
de natura acestuia�. De asemenea,
conform art. 2531 din Codul
Penal al Romaniei: "Fapta functionarului
public care, in exercitiul
atributiilor de serviciu, indeplineste
un act ori participa la luarea unor
decizii prin care s-a realizat, direct
sau indirect, un folos material
pentru sine, sotul sau, o ruda ori
un afin pana la gradul II inclusiv,
sau pentru o alta persoana cu
care s-a aflat in raporturi comerciale
ori de munca in ultimii 5 ani
sau din partea careia a beneficiat
ori beneficiaza de servicii sau
foloase de orice natura, se pedepse
ste cu inchisoare de la 6 luni
la 5 ani si interzicerea dreptului
de a ocupa o functie publica pe
durata maxima�.
ANI afirma ca Balogh Iosif nu a
mentionat in declaratia de interese,
depusa si inregistrata la data
de 12.10.2010, Contractul de concesiune
nr. 1458, incheiat in calitatea
sa de administrator al S.C.
Balogh Construct S.R.L. (societate
in cadrul careia detine, incepand
cu data de 31.10.2007, calitatile de
asociat si administrator) la data
de 23.08.2010 cu Primaria Gornesti,
pentru o perioada de 49 ani, avand
ca obiect concesionarea suprafetei
de teren de 374 mp, situata
in localitatea Gornesti, avand o
redeventa de 350 lei/an. Totodata,
in declaratiile de avere depuse in
anii 2008, 2009 si 2010, nu a mentionat
cladirile situate in localitatea
Gornesti pe care le detine, reprezentand
spatiul de productie, cu o valoare
impozabila de 812.528,14 lei.

Lasă un comentariu