STRUCTURA ANULUI SCOLAR 2013 „ 2014

Distribuie pe:

In conformitate cu Hotararea Guvernului
nr. 185/2013, privind organizarea si functionarea
Ministerului Educatiei Nationale, in
temeiul art. 94, alin.(2), lit. r) din Legea
Educatiei Nationale nr.1/2011, cu
modificarile si completarile ulterioare, si
ordinului ministrului Educatiei Nationale,
anul scolar 2013-2014 va avea 36 de
saptamani de cursuri, insumand 176 de zile
lucratoare. Prin exceptie, pentru clasele
terminale din invatamantul liceal, anul
scolar are 37 de saptamani, din care durata
cursurilor este de 33 de saptamani, patru
saptamani fiind dedicate desfasurarii
examenului national de bacalaureat.
Cursurile claselor terminale se vor incheia
in 30 mai 2014. Pentru clasa a VIII-a, anul
scolar are 36 de saptamani, din care durata
cursurilor este de 35 de saptamani, o
saptamana fiind dedicata desfasurarii
evaluarii nationale. Cursurile claselor a VIII-a
se incheie in 13 iunie 2014. Pentru clasele
din invatamantul liceal - filiera tehnologica,
cu exceptia claselor terminale, durata
cursurilor este cea stabilita prin planurilecadru
de invatamant, in vigoare. Pentru
clasele din invatamantul profesional cu
durata de 2 ani, durata cursurilor este cea
stabilita prin planurile-cadru de invatamant
in vigoare. Pentru invatamantul special clasele a IX-a - a XI-a, ciclul inferior al
liceului, filiera tehnologica, durata cursurilor
este de 37 de saptamani,
insumand
181 de zile. Stagiile
de pregatire practica
pentru care au
optat absolventii
ciclului inferior al
liceului, filiera tehnologica,
cuprind
720 de ore, care se
desfasoara in perioada
propusa de
unitatea de invatamant
organizatoare si aprobata de inspectoratul
scolar, conform structurii anului scolar,
cu respectarea vacantelor. Pentru invatamantul
postliceal (scoala postliceala si scoala
de maistri), durata cursurilor este cea stabilita
prin planurile-cadru de invatamant, in vigoare.
Anul scolar 2013-2014 incepe in 1 septembrie
2013 si se incheie in 31 august 2014. Se
structureaza pe doua semestre, astfel:
Semestrul I: Cursuri � luni, 16 septembrie 2013 �
vineri, 20 decembrie 2013. In perioada 2 - 10
noiembrie 2013, clasele din invatamantul
primar si grupele din invatamantul prescolar
sunt in vacanta. Vacanta de iarna va incepe
sambata, 21 decembrie 2013, si se va incheia
duminica, 5 ianuarie 2014. Cursurile vor fi
reluate luni, 6 ianuarie 2014, si se vor incheia
vineri, 31 ianuarie 2014. Vacanta intersemestriala
va fi de sambata, 1 februarie 2014,
pana duminica, 9 februarie 2014.
Cursurile semestrului
al II-lea incep
luni, 10 februarie
2014, pana vineri, 11
aprilie 2014. Va urma
vacanta de primavara,
de sambata,
12 aprilie 2014, pana
marti, 22 aprilie 2014.
Cursuri vor fi reluate
miercuri, 23 aprilie
2014, pana vineri, 20
iunie 2014.
De vacanta de vara, elevii se vor bucura de
sambata, 21 iunie 2014, pana duminica, 14
septembrie 2014.
In zilele libere prevazute de lege nu se
organizeaza cursuri.

"Scoala altfel: Sa stii mai
multe, sa fii mai bun!�

Saptamana 7�11 aprilie 2014 din semestrul
al doilea va fi dedicata activitatilor
extracurriculare si extrascolare, in cadrul
programului numit "Scoala altfel: Sa stii mai
multe, sa fii mai bun!�, avand un orar specific.

Tezele

Tezele din semestrul I al anului scolar 20132014 se sustin, de regula, pana in 20 decembrie
2013. Tezele din semestrul al II-lea al anului
scolar 2013-2014 se sustin, de regula, pana in
23 mai 2014.

Modificari ale structurii
anului scolar

In situatii deosebite, bine fundamentate,
in functie de conditiile climaterice locale
speciale si de specificul scolii, inspectoratele
scolare pot aproba, la cererea
conducerii unitatilor de invatamant,
modificari ale structurii anului scolar
stabilite prin prezentul ordin. Solicitarea de
modificare a structurii anului scolar se face
dupa consultarea consiliului reprezentativ
al parintilor din unitatea/unitatile de
invatamant respectiva/respective. Aprobarea
modificarii structurii anului scolar
mentionata, se acorda in conditiile asigurarii
unui numar de zile de cursuri cel putin
egal cu cel stabilit, precum si a posibilitatii
ca toti elevii sa participe, fara restrictii, la
examenele si evaluarile nationale: evaluarea
nationala a absolventilor clasei a VIII-a,
examenul de bacalaureat, examenele de
certificare a competentelor profesionale,
examenele de atestare a competentelor,
examenele de absolvire.
Calendarul examenelor/evaluarilor nationale,
al examenelor de absolvire, respectiv
de certificare/atestare a competentelor
profesionale/ a competentelor, precum si
calendarul admiterii in clasa a IX-a se
aproba prin ordine distincte ale ministrului
Educatiei Nationale.

Lasă un comentariu