ANGAJATII CONCEDIATI BENEFICIAZA DE UN VENIT LUNAR DE COMPLETARE

Distribuie pe:

In conformitate cu Ordonanta de Urgenta
a Guvernului nr. 36/2013, publicata in
Monitorul Oficial nr. 251, din 30 aprilie 2013,
angajatii disponibilizati in baza unui plan
de disponibilizare, prin concedieri colective,
din societati nationale, regii autonome,
companii nationale, societati comerciale cu
capital majoritar de stat si societati
comerciale si regii autonome subordonate
autoritatilor administratiei publice locale
beneficiaza, pe langa indemnizatia de somaj
si platile compensatorii, de un venit lunar
de completare. Normele metodologice de
aplicare a actului normativ se afla in
dezbatere publica.
Venitul lunar de completare se stabileste
odata cu indemnizatia de somaj si este egal
cu diferenta dintre castigul salarial
individual mediu net pe ultimele 3 luni
inainte de concediere, stabilit pe baza
clauzelor din contractul individual de
munca, dar nu mai mult decat castigul
salarial mediu net pe economie din luna
ianuarie a anului in care s-a efectuat
concedierea, comunicat de Institutul
National de Statistica, si nivelul
indemnizatiei de somaj.
Durata de acordare a venitului
complementar este diferentiata, in functie
de vechimea in munca a persoanelor
concediate, dupa cum urmeaza: 12 luni,
pentru persoanele care au o vechime in
munca intre 3 si 10 ani; 20 de luni, pentru
persoanele care au o vechime in munca intre
10 si 15 ani; 22 de luni, pentru salariatii care
au o vechime in munca intre 15 si 25 de ani;
24 de luni, pentru salariatii care au o vechime
in munca de cel putin 25 de ani.
Persoanele care se reincadreaza in
munca beneficiaza de 50% din venitul lunar
de completare, in urmatoarele situatii: daca
in perioada acordarii venitului de
completare se angajeaza la alti operatori
economici decat cei de la care au fost
disponibilizati sau la aceiasi operatori, daca
acestia nu mai au capital majoritar de stat.
Venitul complementar se suspenda in
cazul in care beneficiarii nu se prezinta
lunar, pe baza programarii sau ori de cate
ori sunt solicitati la agentia pentru ocuparea
fortei de munca la care sunt inregistrati,
pentru a primi sprijin in vederea incadrarii in
munca; daca nu comunica, in termen de 3
zile, agentiei orice modificare a conditiilor
care au condus la acordarea drepturilor;
daca nu cauta activ un loc de munca si nu
participa la serviciile pentru stimularea
ocuparii fortei de munca si de formare
profesionala.

Lasă un comentariu