Proiect
ANGAJATORII ZILIERILOR AR PUTEA FI OBLIGATI SA LE OFERE ACESTORA, GRATUIT, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE

Distribuie pe:

Ministerul Muncii a lansat, recent, in dezbatere
publica proiectul de lege pentru modificarea si
completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor
activitati cu caracter ocazional, desfasurate de zilieri.

Obligatiile angajatorilor

Pentru ca, in prezent, nu sunt stabilite reglementari
in domeniul securitatii si sanatatii in munca in cazul
zilierilor, proiectul introduce mai multe obligatii ale
angajatorului, printre care: sa asigure securitatea si
sanatatea in munca a zilierilor; sa fie in posesia unui
document privind identificarea pericolelor la care pot
fi expusi zilierii in timpul desfasurarii activitatilor si
masurile de prevenire si protectie stabilite; sa asigure
instruirea zilierului, inainte de inceperea activitatii si
(sau) la schimbarea locului de munca, cu privire la
pericolele la care poate fi expus si la masurile de
prevenire si protectie pe care trebuie sa le respecte;
sa solicite zilierilor asumarea, pe propria raspundere,
prin semnatura, ca starea sanatatii ii permite
desfasurarea activitatilor repartizate de beneficiar;
sa puna la dispozitie zilierilor echipamente de munca
adecvate care nu pun in pericol securitatea si
sanatatea acestora; sa asigure, in mod gratuit,
echipamente individuale de protectie adecvate
activitatii desfasurate de zilieri; sa comunice de indata,
catre inspectoratul teritorial de munca pe raza caruia
s-a produs, orice eveniment in care au fost implicati
zilieri; sa inregistreze accidentele de munca suferite
de zilieri in timpul activitatii, pe baza proceselor verbale
de cercetare.

Obligatiile zilierilor

Pe de alta parte, proiectul legislativ stabileste
obligatii si pentru zilieri in domeniul securitatii si
sanatatii in munca. Astfel, ei trebuie sa isi insuseasca
si sa respecte masurile de prevenire si protectie
stabilite de beneficiar; sa utilizeze corect
echipamentele de munca puse la dispozitie de catre
beneficiar; sa utilizeze corect echipamentul individual
de protectie acordat si, dupa utilizare, sa il inapoieze
sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare; sa nu
procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea,
schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor
de securitate proprii ale echipamentelor de munca;
sa comunice imediat beneficiarului orice situatie de
munca despre care au motive intemeiate sa o
considere un pericol pentru securitatea si sanatatea
zilierilor; sa puna la dispozitia inspectorilor de munca
informatiile si documentele solicitate cu ocazia
controlului.

Noi amenzi

Ministerul Muncii introduce, prin proiectul
legislativ, noi amenzi pentru cei care nu respecta
regulile in domeniu. Beneficiarul care foloseste zilieri
pentru alte activitati decat cele expres reglementate
de lege se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre
10.000 si 20.000 de lei. Cu amenda de 6.000 lei, vor fi
pedepsiti cei care folosesc zilieri fara sa
indeplineasca urmatoarele obligatii: durata zilnica a
activitatii de maxim 12 ore, respectiv 6 ore pentru
lucratorii minori; niciun zilier nu poate presta activitati
pentru acelasi beneficiar pe o perioada mai lunga de
90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic;
beneficiarul nu poate angaja zilieri sa desfasoare
activitatea in beneficiul unui tert.
Totusi, propunerea legislativa da posibilitatea
achitarii pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de
la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de
la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul
amenzii, facilitate care nu se aplica in prezent.

Angajatorul, obligat sa suporte
cheltuielile in cazul unui accident

Conform formei actuale a legii, zilierul nu are
calitatea de asigurat in sistemul public de pensii,
sistemul asigurarilor sociale pentru somaj, in sistemul
de asigurari pentru accidente de munca si boli
profesionale si nici in sistemul de asigurari sociale
de sanatate.
Prin urmare, noile dispozitii stabilesc ca, in cazul
unui accident soldat cu ranirea zilierului, angajatorul
va plati toate cheltuielile aferente ingrijirii medicale
a acestuia.

Lasă un comentariu