DISPOZITIA nr. 1578, din 4 iunie 2013,

Distribuie pe:

privind prorogarea termenului de tinere
a sedintei Consiliului local municipal
Targu-Mures, din data de 06.06.2013,
pentru data de 13.06.2013

Primarul municipiului Targu-Mures,

Avand in vedere Referatul Secretarului Municipiului Targu-Mures
nr. 26622/04.06.2013 privind prorogarea termenului de tinere a sedintei
Consiliului local municipal Targu-Mures, din data de 06.06.2013, pentru
data de 13.06.2013;
In temeiul art.39 alin.(1), 61, 68 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit. "a� din
Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,
cu modificari si completari ulterioare,

Dispune:

Articol unic: Termenul de 06.06.2013 prevazut in Dispozitia Primarului
nr. 1.473, din 31 mai 2013, pentru tinerea sedintei ordinare a Consiliului
local municipal Targu-Mures din luna iunie a.c., se proroga pentru
data de 13.06.2013, urmand a se proceda la convocarea Consiliului in
sedinta pentru aceasta data, in conditiile legii.

PRIMAR, dr. DORIN FLOREA

Viza de legalitate,
Secretarul municipiului Targu-Mures
MARIA CIOBAN

Lasă un comentariu