30 mai 2013 - termen limita pentru depunerea situatiilor financiare anuale

Distribuie pe:

Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Mures reaminteste
agentilor economici - societati comerciale, societati/companii nationale,
regii autonome, institute nationale de cercetare dezvoltare, faptul ca,
joi, 30 mai 2013, este data scadenta pentru depunerea situatiilor
financiare anuale aferente exercitiului financiar 2012.

In conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr. 40/2013 privind principalele
aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale
si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile
teritoriale ale M.F.P., societatile comerciale vor depune situatiile
financiare anuale si documentele anexate acestora, la unitatile
teritoriale ale A.N.A.F.,in format hartie si in format electronic sau numai
in forma electronica pe portalul www.e-guvernare.ro, avand atasata o
semnatura electronica extinsa.

Formatul electronic al situatiilor financiare anuale si al situatiilor
financiare anuale simplificate, generat prin programele de asistenta,
consta intr-un fisier PDF avand atasat un fisier xml (care contine
formularele cod 10, cod 20, cod 30 si cod 40) la care trebuie atasat si un
fisier cu extensia zip. Fisierul cu extensia zip va contine documentele
cerute de lege (de exemplu: note explicative la situatiile financiare
anuale, raportul administratorilor; raportul comisiei de cenzori,
propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii
contabile, declaratia scrisa a persoanelor prevazute la art. 10 alin. (1)
din legea contabilitatii, prin care isi asuma raspunderea pentru
intocmirea situatiilor financiare anuale, etc.), scanate alb-negru si lizibil.
Pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31 decembrie 2012
si a situatiilor financiare anuale simplificate la 31 decembrie 2012 de
catre entitatile al caror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic
se utilizeaza programul de asistenta elaborat de MFP. Acesta poate fi
solicitat de la unitatile fiscale sau poate fi descarcat de pe portalul
ANAF � www.anaf.ro, sectiunea Asistenta Contribuabili - Programe utile.

Nerespectarea reglementarilor emise de MFP cu privire la
intocmirea, semnarea si depunerea in termenul legal la unitatile fiscale
teritoriale a situatiilor financiare anuale si, dupa caz, a situatiilor
financiare anuale consolidate, precum si a raportarilor contabile
constituie contraventie potrivit prevederilor art. 41 din Legea
contabilitatii nr. 82/1991, republicata cu modificarile si completarile
ulterioare, si se sanctioneaza cu amenda, astfel:

- de la 2.000 la 3.000 lei � pentru nerespectarea reglementarilor de
intocmire si semnare;

- de la 300 la 1.000 lei pentru nedepunerea in termenul legal, daca
perioada de intarziere este cuprinsa intre 1 si 15 zile lucratoare;

- de la 1.000 la 3.000 lei, daca perioada de intarziere este cuprinsa
intre 16 si 30 de zile lucratoare;

- de la 1.500 la 4.500 lei, daca perioada de intarziere depaseste 30 de
zile lucratoare.

D�NES IR�N, director executiv

Lasă un comentariu