ANUNT/COMUNICAT DE PRESA

Programul Operational Sectorial
"Cresterea Competitivitatii Economice�
Proiect cofinantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala

"Investitii pentru viitorul dumneavoastra�

"Dezvoltarea sistemului TIC din firma SC Montaj SRL�

Loc. Tg. Mures, Data: 22 mai 2013

SC MONTAJ SRL, cu sediul in Judetul Mures, Localitatea Tg.-Mures,
str. Evreilor Martiri, nr. 24, cod postal 540545 deruleaza, incepand
cu data de 07.05.2013, proiectul "Dezvoltarea sistemului TIC din
firma SC Montaj SRL�, co-finantat prin Fondul European de
Dezvoltare Regionala, in baza contractului de finantare incheiat cu
Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale in calitate de
Organism Intermediar in numele si pentru Ministerul Economiei,
Comertului si Mediului de Afaceri, in calitate de Autoritate de Management
pentru Programul Operational Sectorial "Cresterea
Competitivitatii Economice�.
Valoarea totala a proiectului este de 48.053,72 lei, din care asistenta
financiara nerambursabila este de 34.350,30 lei.

Proiectul se implementeaza in localitatea/localitatile Tg.-Mures,
str. Evreilor Martiri, nr. 24, judetul Mures, pe o durata de 2 luni.

Obiectivul proiectului este Cresterea eficientei activitatii
solicitantului prin:

1. Upgradarea conexiunii de internet broadband

2. Achizitionarea de echipamente TIC, licente software, semnatura electronica

Detalii suplimentare puteti obtine de la:
Nume persoana contact: Banyai Janos

Functie: Administrator

Tel. 0744 911 823, Fax: 0365 424 256 Mail: office@montaj.ro

Lasă un comentariu