PRODUCĂTORII AGRICOLI, OBLIGAȚI SĂ TAIE „CHITANȚE DE MÂNĂ"

Distribuie pe:

Din data de 3 noiembrie 2014, când a intrat în vigoare Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 794, din 31 octombrie a.c., producătorii agricoli, persoane fizice, care își vând produsele obținute în gospodăria proprie, sunt obligați să elibereze cumpărătorilor niște documente asimilabile chitanțelor. În plus, aceștia vor fi obligați să dețină și un atestat de producător, care va înlocui actualul certificat de producător. Cei care nu vor respecta aceste reguli riscă amenzi de până la 22.500 lei.

Astfel, certificatul de producător, utilizat până acum, va fi înlocuit cu un atestat de producător, iar pe lângă acest act va fi necesar și un carnet de comercializare, care va putea fi asimilat unui chitanțier. Practic, atunci când vor vinde produse, producătorii agricoli vor trebui să elibereze cumpărătorilor o filă din carnetul de comercializare.

Atestatul de producător, valabil un an

Producătorii agricoli, persoane fizice, care vor să comercializeze produse agricole, vor trebui, mai întâi, să obțină un atestat de producător, care va cuprinde numele și prenumele producătorului agricol, precum și denumirea produselor și suprafața de teren exploatată, respectiv efectivele de animale, care sunt înregistrate în registrul agricol. Atestatul de producător va fi valabil un an calendaristic de la data emiterii și va fi vizat semestrial, prin aplicarea ștampilei și a semnăturii primarului comunei, orașului, municipiului, sectorului municipiului București, după caz. Documentul se va elibera, la cerere, persoanelor fizice, după ce autoritătile vor verifica, atât pe baza datelor din registrul agricol, cât și pe baza celor din teren, dacă există suprafețele de teren, respectiv efectivele de animale pentru care se solicită eliberarea atestatului de producător. Apoi, primarul va elibera atestatul în termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării, cu avizul consultativ al structurilor asociative profesionale.

Important! Certificatele emise în temeiul HG nr. 661/2001 pot fi utilizate până la expirarea perioadei de valabilitate a vizei aplicate pe acestea, dar nu mai târziu de 180 de zile de la data intrării în vigoare a Legii nr. 145/2014, adică până la data de 1 mai 2015.

Carnetul de comercializare, precum un chitanțier

În baza atestatului de producător, vor putea fi vândute produsele obținute în ferma (gospodăria) proprie, fie în piață, fie altor comercianți, însă numai dacă există un carnet de comercializare, care este documentul utilizat de persoana fizică deținătoare a unui atestat de producător, precum și de către soțul (soția), rudele de gradul întâi.

Atentie! Vânzarea produselor cumpărate de la terțe persoane în baza carnetului de comercializare este interzisă. Carnetul de comercializare se va utiliza exclusiv pentru produse vegetale, produse zootehnice și produse apicole, obținute în gospodăria proprie.

Carnetul de comercializare a produselor va funcționa precum un chitanțier, iar producătorii agricoli vor putea să își vândă produsele în spatii distincte, care vor fi amenajate în piețe, unde vor avea alocate minimum 40% din totalul spațiilor de vânzare existente.

Amenzi de până la 22.500 lei

Producătorii care nu vor ține cont de regulile privind atestatul de producător și carnetul de comercializare riscă amenzi, după cum urmează: amendă de la 200 la 1.000 de lei, pentru cei care vor utiliza carnetul de comercializare fără să respecte regimul de utilizare al filelor; amenzi de la 3.000 lei la 4.000 lei, pentru producătorii agricoli care vor transporta produse agricole de la locul de deținere la locul de comercializare, dar nu vor respecta obligația de a deține o filă completată corespunzător cantităților și structurii sortimentelor transportate; amenzi de la 100 la 300 de lei, pentru comercianții care nu afișează eticheta de produs.

Amenzile cresc la 15.000 - 22.500 lei, în cazul în care producătorii comercializează produse, însă nu au un atestat de producător valabil și un carnet de comercializare a produselor. Dacă producătorii vor vinde, în baza carnetului de comercializare, alte produse decât cele din producția proprie, amenzile sunt cuprinse între 7.500 și 15.000 de lei.

 

Lasă un comentariu