„ÎNGERII... DOMNULUI!"

Distribuie pe:

„Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor sufletelor și trupurilor noastre, la Domnul să cerem".

BISERICA ORTODOXĂ a rânduit, încă de prin secolul al V-lea, ca în ziua de 8 noiembrie a fiecărui an să fie cinstiți Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, dar în jurul lor Biserica adună și serbează toată obștea sau întreg „soborul" Sfinților Îngeri la un loc. Drept aceea, este firesc să ne întrebăm: ce sunt îngerii și ce rol au ei în viața fiecăruia dintre noi?

Cuvântul „înger" este de origine grecească (anghelos) și are sensul de vestitor sau trimis; cu alte cuvinte ei au menirea de a vesti oamenilor voia lui Dumnezeu. După învățătura Bisericii noastre „îngerii sunt duhuri, adică ființe spirituale, fără trup, nemuritoare, înzestrate cu minte, voință și putere". Ei au fost creați de Dumnezeu înaintea „lumii văzute", după cum aflăm din Sfânta Scriptură: „La început a făcut Dumnezeu cerul și pământul" (Fac. 1,1), prin „cer „înțelegând pe cei ce locuiesc acolo, adică pe îngeri. La început îngerii au fost făcuți buni de Dumnezeu, strălucind de frumusețe, de înțelepciune și de tot felul de daruri. Dar unii dintre ei, în frunte cu Lucifer, din mândrie, s-a răzvrătit împotriva Ziditorului, voind să fie asemenea Lui. În felul acesta au căzut din cinstea care erau, făcându-se demoni.

După căderea îngerilor răi, Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, s-au dovedit a fi cu credință și ascultare către Stăpânul Creator, fiind numiți căpetenii ale cetelor fără de trupuri și, luând chip de trupuri s-au arătat multora, după cum putem afla din Sfânta Scriptură a Vechiului și Noului Testament, cea mai mare fiind vestirea de către Arhanghelul Gavriil către Sfânta Fecioara Maria că va naște pe Mântuitorul lumii (Luca 1, 26-38). Ei mai sunt prezenți și în viața fiecăruia dintre noi, slujind la călăuzirea și apărarea oamenilor, ducând rugăciunile noastre către Dumnezeu: „Îngerilor săi va porunci pentru tine, ca să te păzească în toate căile tale" (Psalmul 90, 11). Fiecare dintre noi, are câte un înger păzitor, dat nouă de la botez care ne ajută să facem binele, conștientizând răutatea, răul. Avem, în felul acesta și datorii față de ei: să-i cinstim, să le dăm ascultare, să ne străduim să fim vrednici de puterea lor și mijlocirea lor pentru noi în fața tronului ceresc. Atunci când suntem în diferite nevoi și necazuri, să-i chemăm în ajutorul nostru spunând: „SFINTE ÎNGERE PĂZITOR, care mi-ai fost dat de la Taina Sfântului Botez, acoperă-mă cu acoperământul aripilor tale, și-mi dăruiește sănătate, liniște sufletească și trupească și depărteaza de la mine și familia mea toată lucrarea cea rea a Diavolului". AMIN!

„LA MULȚI ANI!" CU SĂNĂTATE, PACE, BUCURIE, TUTUROR ACELORA CARE POARTĂ ACESTE NUME SFINTE SECULARE!

„1001 CUGETĂRI"

Lasă un comentariu