Şincai - comuna cu realizări multiple în folosul locuitorilor săi

Distribuie pe:

Comuna Şincai este situată la 25 km de Târgu-Mureş, are în componenţă satele Şincai, Fânaţe, Lechincioara şi Pusta. În cadrul comunei convieţuiesc în armonie români - 68%, maghiari - 38%, romi - 2%. Comuna are în persoana primarului Valer Moldovan un gospodar priceput, care în decursul celor patru mandate deţinute a reuşit să îşi îndeplinească promisiunile făcute locuitorilor comunei, în timpul campaniilor electorale. Din anul 2012 deţine cel de al 5-lea mandat. Iată ce ne-a declarat domnul Valer Moldovan, primarul comunei Şincai: „În decursul mandatelor am reuşit să îmi îndeplinesc promisiunile făcute locuitorilor comunei prin mai multe realizări, printre care se numără: iluminatul public în Şincai şi satele aparţinătoare Şincai, Fânaţe, Lechincioara şi Pusta. În satul Pusta am construit o şcoală, reabilitarea şi extinderea şcolii generale din Şincai şi Şincai Fânaţe, reabilitarea căminului cultural din Şincai şi Şincai-Fânaţe. Reabilitarea bibliotecii comunale în colaborare cu Biblioteca Judeţeană Mureş prin programul Biblionet, menţionez că reabilitarea s-a efectuat cu fonduri europene. Am finalizat pietruirea a 20 km drumuri şi străzi din cadrul comunei, respectiv drumul dintre Şincai şi Mădăraş, în lungime de 4 km. Am realizat 13 studii de fezabilitate cu fonduri europene nerambursabile, am finalizat 5 proiecte tehnice cu fonduri din bugetul local. Ca urmare a demersurilor făcute am obţinut un proiect în valoare de 2,5 milioane de euro, care s-a materializat în asfaltarea a 7,5 km de drum, care face legătura dintre Şincai şi Pogăceaua, această şosea trece prin satul Şincai-Fânaţe. De asemenea, am construit o grădiniţă cu patru grupe de copii, am introdus apa şi canalizarea în satul Lechincioara. Am înfiinţat un centru de asistenţă pentru integrarea persoanelor vârstnice şi cu dizabilităţi, dotarea Căminului cultural din Şincai cu mobilier nou. În domeniul mediului, am finalizat un contract în valoare de şase sute de mii de lei. Menţionez că mai avem şi alte proiecte în derulare. Am depus un studiu de fezabilitate pentru reabilitarea şcolilor din Şincai şi Şincai-Fânaţe. Aici avem în vedere construirea unei săli de gimnastică dotată cu aparatură modernă, cu menţiunea că această lucrare va începe în anul 2015 şi va fi finanţată prin programul operaţional regional. Pentru următorii ani ne propunem realizarea iluminatului public cu leduri moderne al comunei Şincai, iar în acest sens vom întocmi un studiu de fezabilitate. După efectuarea lucrărilor de canalizare, vom începe asfaltarea străzilor din Şincai, de asemenea, avem în vedere asfaltarea drumului pentru exploataţiile agricole, precum şi asfaltarea străzilor din satul Lechincioara. În legătură cu activitatea culturală, vă pot spune că avem un ansamblu de jocuri şi cântece populare care are o activitate prolifică în cadrul comunei Şincai. În aceste realizări am fost susţinuţi de Consiliul Judeţean Mureş, Instituţia Prefectului - Judeţul Mureş, Consiliul local şi de către consilierii locali.

Pe această cale, îi rog pe locuitorii comunei Şincai să dea dovadă de înţelegere şi răbdare referitor la lucrările care se vor derula în anii următori, pentru că în final ei vor fi beneficiarii acestor lucrări din cadrul comunei Şincai."

Lasă un comentariu