O carte exemplară

Distribuie pe:

Timotei A. Enăchescu s-a născut în ziua de 22 ianuarie 1928 în localitatea Dubăsarii Vechi, raionul Bulboca din Republica Moldova. După cursurile primare, a urmat Școala Normală de învățători, pe care a terminat-o la Cluj. A absolvit Facultatea de filologie, secția limba și literatura română, a Universității „Victor Babeș" din Cluj, unde și-a susținut examenul de stat în anul 1953. La 15 iunie 1950 s-a căsătorit cu Iulia Iliescu din Cluj, cu care a avut trei copii: Nadia, Alexandru și Călin. Și-a început activitatea de profesor în ziua de 24 august 1951, la Școala de 7 ani din satul Șincai, unde a predat până la 1 septembrie 1952, când a fost transferat la Școala Medie nr.l „Petru Maior" din Reghin. De la data de 1 octombrie 1960 este prezent la Institutul Pedagogic din Târgu-Mureș, ca lector universitar până la data de 1 septembrie 1974 când este transferat la Liceul „Al- Papiu Ilarian" din Târgu-Mureș, unde va funcționa ca profesor până la pensionare.

În toamna anului 1974 obține gradul didactic II, iar în anul 1977, gradul didactic I cu lucrarea Aspecte privind îmbogățirea vocabularului elevilor din ciclul liceal. Prin această lucrare și-a văzut finalizate preocupările avute în această direcție, ca aspect fundamental în activitatea sa instructiv-educativă. Lecțiile sale au dovedit o foarte bună documentare și pregătire, fiind ilustrate cu citate din operele literare ale marilor scriitori români. Cu elevii săi, T. A. Enăchescu a pregătit programe cultural-artistice, serbări educative și recreative. A încurajat elevii care scriau poezii, avându-i în atenție pe viitorii poeți: Ioan Oltean, Kocsis Francisko ș.a. A avut rezultate deosebite cu elevii săi, foarte bine pregătiți, la olimpiade, mulți dintre ei reușind să finalizeze studii superioare. De asemenea, a colaborat foarte mult timp cu Casa Personalului Didactic, unde a susținut referate, lecții despre metode moderne de predare a limbi și literaturii române. Sub auspiciile Institutului de Perfecționare a Personalului Didactic din Cluj-Napoca a participat ca lector la perfecționarea învățătorilor din județul Mureș și Bistrița-Năsăud. A activat ca metodist în cadrul Inspectoratul Școlar Județean Mureș, a efectuat numeroase inspecții speciale în vederea obținerii gradelor didactice de către profesori. A fost membru al Filialei Mureș a Societății de Științe Filologice din România.

Cuvinte despre cuvinte (Editura Arhipelag XXI, 2014) este o carte ce reunește cea mai mare parte a activității filologice a profesorului T. A. Enăchescu, personalitate luminoasă și demnă a învățământului mureșean, care, de-a lungul timpului, a modelat mințile și destinele a sute de elevi și studenți, ca profesor în învățământul preuniversitar sau în cel universitar, la Institutul Pedagogic de 3 ani, formă de învățământ superior ce a prefigurat actuala organizare academică a Universității „Petru Maior" din Târgu-Mureș. Studiile și articolele au fost anterior publicate în volume cu caracter academic, sau în publicații periodice (revista „Vatra" și cotidianul „Cuvântul liber"). Structura cărții încearcă să ofere o sugestie a complexității activității filologice a profesorului Timotei A. Enăchescu, de la studiile cu caracter aplicat, unde analiza stilistică se îmbină cu abordarea semantică sau cu interpretarea lexicală, la articolele de restaurare a sensurilor unor cuvinte „uitate" sau la articolele de cultivare a limbii, în care, pornind de la uzul eronat al unor forme lexico-gramaticale, se oferă variantele corecte, sugestii de utilizare ortoepică și ortografică. Cartea de față are doua valențe distincte. Mai întâi, una recuperatorie, în măsura în care ne propunem să reevaluăm activitatea unui lingvist de certă anvergură, a unui autentic filolog (philia - iubire; logos - cuvânt), care a prețuit și cultivat cu har pedagogic, competență științifică și consecvență, limba română, această „floare a sufletului etnic al românimii" cum o numea Mihai Eminescu. Pe de altă parte, cartea își propune să omagieze una dintre figurile cele mai importante ale filologiei transilvane, profesor cu anvergură deosebită și reputație incontestabilă.

T. A. Enăchescu a publicat numeroase articole în presa locală. A deținut, ani la rând, rubricile „Mult e dulce și frumoasă..." și Cuvinte uitate în presa scrisă, iar la Radio Târgu-Mureș, rubricile: Cum vorbim, cum scriem și Figuri luminoase ale culturii românești. A publicat numeroase studii și recenzii. Pentru bogata sa contribuție în domeniul învățământului și educației, T. A. Enăchescu a fost distins cu titlul de „Profesor fruntaș" (1956), cu medalia „Meritul cultural" (1966) și cu titlul de „Profesor evidențiat" (1985). S-a pensionat la 1 septembrie 1988. Și-a continuat, și după pensionare, activitatea științifică și publicistică, fiind prezent la simpozioane, conferințe, mese rotunde, la diferite manifestări de cultură și artă, unde prezența profesorului Timotei A. Enăchescu a fost de fiecare dată una de excepție. Referindu-se la legătura indestructibilă între neam și limbă, autorul cărții observa cu îndreptățire: „Poporul român și-a urcat existența pe lujerul delicat și viguros al limbii române. În depășirea restriștilor istorice, arma, scutul rezistenței au fost această miraculoasă limbă, prin care dăinuim. Astăzi, când urmărim saltul calitativ în existența noastră, nu putem omite locul pe care îl ocupă, în acest vast proces, această latură definitorie care este limba română. Prin ea preluăm zestrea eforturilor înaintașilor, prin ea construim prezentul trepidant, prin ea ne proiectăm în viitor".

Profesorul univ. dr. Alexandru Gafton, de la Universitatea „Al. Ioan Cuza" din Iași, subliniază, în Cuvânt înainte, importanța și prestanța științifică a acestei cărți: „Volumul Cuvinte despre cuvinte, elaborat de profesorul Timotei A. Enăchescu, adună în sine nu doar știința și experiența autorului, ci și ceva din disperarea martorului care a privit îndelung la mișcările inexorabile ale unei transformări involutive petrecute în lumea din care este parte. Cuvintele despre cuvinte apar ca niște cunoștințe de limbă, transmise și aflate prin enunțarea situației, evidențierea problemei, prezentarea soluției și explicarea acesteia, aduc cu sine o mulțime de informații culturale, dar lăsând liberă privirii și înțelegerii fizica prin care acea cultură se încheagă ca atare și își împlinește rosturile profunde, tot acest întreg fiind astfel întrețesut încât generează în mod firesc pilonul central care ne desăvârșește ca oameni: moralitatea. Astfel, cuvintele devin fapte".

Filolog cu reale aptitudini de analiză și interpretare a textelor literare, Timotei A. Enăchescu a încurajat și sprijinit tinerii scriitori și publiciști mureșeni, al căror prieten a rămas și va rămâne pentru totdeauna.

Lasă un comentariu