Ia aminte la citire!

Distribuie pe:

Este o mică istorioară care ne vorbește despre o bătrână care citea din Scriptură pe un scăunel la poartă i care a fost întreruptă de un trecător necredincios:

- Ce citești?, a întrebat-o el.

- Citesc Cuvântul lui Dumnezeu - fu răspunsul acesteia.

- Dar cine ți-a spus că e Cuvântul lui Dumnezeu?

- El Însuși.

- Cum El Însuși? Cum poți să-mi dovedești aceasta?

- Da, zise femeia privind în sus, poți dumneata să-mi dovedești că acolo sus este soarele?

- Desigur, cea mai bună dovadă e că-mi dă lumină și mă încălzește. îi zise el.

- Exact așa e cartea aceasta, îmi încălzește inima și îmi luminează viața, răspunse bătrânica având fața luminată de bucurie.

„Apropiați-vă de El și vă luminați; și fețele voastre să nu se rușineze." (Ps. 33,5)

(Apărut la Editura Nico, volumul „Mi-a bătut Domnul la poartă" se găsește la Catedrala Mare)

Lasă un comentariu