O VERITABILĂ CRONICĂ

Distribuie pe:

Cartea în sine „Pe axa timpului", a domnului Petru Lechințan, reprezintă o veritabilă cronică a Târnăveniul de altădată și de acum, cu trecutul său, dar și cu prezentul agitat pe care-l trăim cu toții, cu performanțele chimiștilor autohtoni de odinioară, care au dus faima acestor meleaguri transilvane pe meridianele lumii, având în premieră mondială invenții și inovații de mare valoare puse în practică cu rezultate excepționale, unul dintre aceștia fiind, indiscutabil, și autorul cărții.

Autorul aduce la lumină aceste valori incontestabile uitate parcă de trecerea timpului. Cartea domniei sale lansată de curând, în prezența unor personalități județene și locale, cu elogii, aprecieri și păreri de o mare frumusețe, pe deplin meritate, îl prezintă pe autor ca pe un bun observator, conectat la realitățile trăite, din trecut și din prezent, articolele sale, și, apoi, cartea „Pe axa timpului" fiind un argument major din viața cetății, o filă importantă de istorie.

Sunt profund impresionat de perioada de timp trăită de autor în Vechea Persie, „În Oceanul Fundamentalismului Islamic". Jurnal document de mare valoare, contribuie din plin la evidențierea unei munci de mare răspundere pentru punerea în funcțiune și predarea la cheie la parametrii proiectați ai acestei fabrici, SODA AS. SHIRAZ IRAN, responsabil direct cu asistența tehnică și instruirea temeinică a maiștrilor și personalului iranian fiind însuși autorul cărții. Nu i-a fost ușor la temperaturi de peste +43 grade C la umbră, în ambianța de fanatism și obiceiuri ciudate, șerpi, scorpioni, măgari și cămile, trafic auto infernal. Cu toate acestea, a învățat limba FARSI, reprezentând România și Târnăveniul cu cinste și demnitate. Împotriva unei opulențe și abundențe a devenit selectiv, dând dovadă de patriotism și o educație aleasă, iubit și stimat de către colaboratorii săi iranieni și de către populația Shirazului.

Problemele tehnice de mare complexitate și foarte numeroase din cadrul uzinei îl așteptau pe domnul Lechintan ca pe un fel de „MESIA" pentru remedieri, modificări și „vindecarea tuturor rănilor" inerente la punerea în funcțiune a unui asemenea colos industrial. Succesul a fost deplin. Poetul iranian, astronon, matematician și filosof, Khayyom, cu foarte mulți ani în urmă spunea: „Să calci ușor pământul Persiei, căci poate bucata de pământ pe care o sfărâmi cu piciorul tău, altădată erau doi ochi albaștri sau buzele aprinse ale unei fete." Autorul celor două cărți „Realitatea de lângă noi" și „Pe axa timpului" a călcat cu sfială și respect pământul Persiei!

Shirazul, întemeiat cu 2000 de ani i.Hr., Teheranul, Persepolisul, ispahamul, tabrizul, cu parfumul, mirosul și frumusețea lor sunt mirifice. Pe aceste locuri a călcat cu sfială și respect autorul celor două cărți, inspirându-se din legendele, arhitectura și farmecul acestora, dându-ne nouă cărți de istorie și cotidian de o inimaginabilă frumusețe, amintindu-ne de palatul Apadano, Poarta Națiunilor, Mormântul lui Cirus cel Mare s.a., toate declarate patrimoniu UNESCO.

În Târnăveni autorul cărții s-a dovedit un om de prestigiu, onoare și mare responsabilitate în plan economic, social și politic, cu importante funcții în fostul Combinat chimic și apoi consilier local cu numeroase inițiative legislative, proiecte de hotărâre, toate devenite H.C.L. Poetul Dumitru D. Silitră i-a fost un sfetnic bun prin sprijin logistic și de procedură în reușita acestui proiect.

Doresc domnului Lechintan, autorul celor două cărți „Realitatea de lângă noi" și „Pe axa timpului", multă sănătate și putere de muncă, deopotrivă doamnei Matilda, soția autorului, care i-a fost un sprijin real în tot și în toate. Așteptăm în continuare noi cărți ale talentatului autor.

Lasă un comentariu