„Izvorul... ÎNȚELEPCIUNII!"

Distribuie pe:

Motto: „Parlamentarii nu sunt stăpânii legii, ci legea este stăpânul lor".

Traian Băsescu - Președintele României

„Fericit bărbatul care n-a umblat în sfatul necredincioșilor și în calea păcătoșilor nu a stat și pe scaunul hulitorilor n-a șezut; Ci în legea Domnului e voia lui și la Legea Lui va cugeta ziua și noaptea. Și va fi ca un pom răsădit lângă izvoarele apelor, care rodul său va da la vremea sa și frunza lui nu va cădea și toate câte va face va spori. Luați învățătură, ca nu cumva să Se mânie Dumnezeu și să pieriți din calea cea dreaptă, când se va aprinde mânia Lui! Fericiți toți cei ce nădăjduiesc în Domnul".

Psalmul 1- Sf. Scriptură a Vechiului Testament

***

Zis-a cel nebun în inima sa: „Nu este Dumnezeu!" Stricatu-s-au oamenii și urâți s-au făcut întru îndeletnicirile lor. Nu este cel ce face bunătate, nu este până la unul. Domnul din cer a privit peste fiii oamenilor să vadă de este cel ce înțelege sau cel ce caută pe Dumnezeu. Toți s-au abătut, împreună netrebnici s-au făcut; Oare nu se vor înțelepți toți cei ce lucrează fărădelegea? Cei ce mănâncă pe poporul Meu ca pâinea, pe Domnul nu L-au chemat". (L-au batjocorit, nesocotit).

Psalmul 13

***

„IUBITE-VOI DOAMNE, VIRTUTEA MEA. DOMNUL ESTE ÎNTĂRIREA MEA ȘI SCĂPAREA MEA ȘI IZBĂVITORUL MEU, DUMNEZEUL MEU, AJUTORUL MEU ȘI VOI NĂDĂJDUI SPRE DOMNUL, APĂRĂTORUL MEU ȘI PUTEREA MÂNTUIRII MELE ȘI SPRIJINITORUL MEU".

Psalmul 17

***

Se știe destul de bine ce soartă amară și ce sfârșit tragic a avut Napoleon Bonaparte, împăratul Franței. A rămas singur pe Insula Sfâna Elena din Oceanul Atlantic. Acolo, părăsit de soldați și prieteni, cugeta la tot ce a făcut se pare că a devenit foarte religios. El a spus unui prieten de-al său: „Ce prăpastie între mizeria mea și domnia lui Iisus Hristos. El e propovăduit în toată lumea, iubit și adorat, trăiește în veci, pe când eu...!"

Domnilor parlamentari și legiuitori! Dumnezeu este stăpânul lumi, el este „Alfa și Omega, Cel ce a fost, Cel ce este și Cel cel va să vină". Domniile voastre, chiar dacă veți înregistra averi peste averi în timpul vieții, toate vor fi trecătoare: „Dumnezu este cel ce este"- „O on". Nu uitați cu toții: „IZVORUL ÎNȚELEPCIUNI ESTE DUMNEZEU, IZVORUL DE APĂ LIMPEDE, DĂTĂTOARE DE VIAțĂ ADEVĂRATĂ".

Până să ajungem la această înțelepciune, să cerem sprijinul „Sfântului Ardealului": „CINE ARE MINTE, SĂ IA AMINTE!"

„1001 CUGETĂRI"

Lasă un comentariu