„Cartea este cea mai de plăcut omului zăbavă!"

Distribuie pe:

Biblioteca Școlii Gimnaziale „Florea Bogdan" are misiunea de a oferi acces liber și echitabil la informație, educație, idei, opinii, lecturi; încurajează, susține interesul și libertatea de a cunoaște; asigură și dezvoltă servicii moderne și necesare dezvoltării elevilor. Îndeplinește rolul de a facilita și a îmbunătăți obiectivele educației, de a crea, a întreține la copii deprinderea de a citi și a învăța. Fiecărui elev i se fac cunoscute unele domenii pentru care ar avea înclinații în vederea formării unei personalități proprii.

Biblioteca Școlii „Florea Bogdan" din Reghin deține un fond de carte compus din 10.867 de volume și deservește unui număr de 540 elevi și cadre didactice din școală. Colecțiile bibliotecii se grupează în fondul pentru împrumut la sala de lectură și fondul pentru împrumut la domiciliu. Fondul pentru sala de lectură cuprinde lucrări de referință (enciclopedii, dicționare, atlase, albume).

Fondul pentru împrumut la domiciliu cuprinde toate lucrările care se regăsesc în bibliotecă în cel puțin două exemplare cu excepția celor menționate mai sus. Așezarea cărților în rafturi s-a realizat în funcție de cota, în ordine sistematic - alfabetică după clasele principale ale C.Z.U. Biblioteca folosește sistemul accesului liber la raft, dând posibilitatea utilizatorilor săi de a consulta cât mai rapid fondul de carte.

Se urmărește lărgirea permanentă a cunoașterii științifice în paralel cu progresele înregistrate de știință. Strategia și obiectivele bibliotecii, proiectele și programele elaborate sunt adaptate la satisfacerea necesității elevilor, creând un ansamblu coerent și funcțional care formează o instituție patrimonială de documentare și cercetare. De aceea, mi-am propus, personal, deschiderea școlii către comunitatea locală și întărirea parteneriatului școală - comunitate prin activități organizate în biblioteca școlii.

Încă de la începutul anului școlar am realizat un proiect ,,Prietena mea, cartea!", împreună cu cadrele didactice din clasele primare, care au venit în vizită la bibliotecă. Acesta avea scopul de a îndruma elevii să pășească în lumea cărților. Fiecare clasă îndrumată de învățător a realizat un proiect, în care au desenat cartea, au arătat componentele acesteia, au colorat un copăcel cu frunze, frunzele cuprindeau citate despre carte, iar lângă copăcel apărea enunțul: ,,Cartea are miros de pădure". Am realizat proiecte mult mai ample, de colaborare cu: Biblioteca ,,Petru Maior", Școala de Muzică ,,Augustin Maior,, Secția Arte Plastice Pentru Copii, Liceul Tehnologic ,,Petru Maior" și Liceul Tehnologic „Lucian Blaga", cărora le aduc mulțumiri!

Lasă un comentariu