Cartea tibetană a morților (Bardo Thodol), Editura Herald

Distribuie pe:

Și la Târgu-Mureș sunt târguri de carte foarte bune. Cartea am achiziționat-o cu prilejul unuia din acestea. Din prefață - „Vei vedea Corpul Esenței - Dharma-Kaya al propriului tău spirit. Și văzând aceasta, vei fi văzut totul, viziunea infinită, ciclul morților și al nașterilor, starea de eliberare" (Milarepa). Din postfață, aflăm despre Cartea tibetană a morților „că este atribuită marelui guru Padma Sambhava (sec. VIII), fondatorul lamaismului în Tibet, amplă tradiție buddhistă în marele podiș, continuată în secolele următoare de Marpa și Milarepa. Scriere tantrică, Bardo Thodol este în același timp un tratat bazat pe științele oculte ale filosofiei Yoga. Puternica amprentă afectivă pe care o radiază textul ține de o trăsătură comună a scrierilor lamaice. Chiar mai mult decât tantrismul indian, lamaismul apelează permanent la toată gama de emoții omenești - frica, mânia, groaza etc. Probabil o caracteristică temperamentală a locuitorilor Podișului Tibetan, ținut suspendat la înălțimi parcă rupte de lume. Dar și o metodă de accelerare a actului inițiatic - intensitatea emoțiilor degajă energii care duc la o unificare a impulsurilor psihice, conștiința depășind astfel dualismul conceptual, permițând fuziunea cu Absolutul." Cine poate lua o scriere care ne prezintă cu lux de amănunte ce se petrece după moarte, mai mult decât pe o fabulă bine scrisă... se întreabă europenii. Și, totuși, primele percepte rostite de Buddha după Trezire sunt - 1. Totul în lume este suferință, fapt care poate fi perceput doar în starea de meditație mistică, 2. Cauza suferinței rezidă doar în actele noastre, ea nu vine de nicăieri din exterior, 3. Calea de mijloc este metoda de a scăpa de suferință, urmând procedee intermediare, aflate între voluptatea plăcerilor și asceza dureroasă. 4. Nirvana, nou-născutul, non-făcutul, non-condiționatul, Adevărul absolut, Eliberarea, pe care Buddha o anunța astfel - „Celor aflați în mijlocul mării, când groaza izbucnește din mijlocul talazurilor, celor atinși de bătrânețe și moarte, le anunț insula". (Dhammpada). Pe durata celor 49 de zile simbolice, defunctul rămâne în starea intermediară, prizonier al propriilor iluzii karmice, timp în care guru, maestrul spiritual al decedatului, îi îndeplinește ritualurile de călăuzire prin imperiul morții. Lucrarea este comparată cu Cartea egipteană a morților. Din conținutul care este absolut sublim, citez Supunerea - „Divinului Corp al Adevărului, Incomprehensibilului, Luminii fără de margini. Divinului Corp al Harului Perfect care e Lotusul, divinităților Păcii și Mâniei, încarnării Lotusului, Padma Sambhava, protectorul tuturor ființelor conștiente. Maeștrilor (Guru) Celor Trei Corpuri le datorăm supunere." „Acum vine momentul în care pământul se scufundă în apă", „O, nobil fiu, meditează la divinitatea ta protectoare, concentrează-ți spiritul asupra zeului tutelar, ca și cum ar fi reflexul lumii în apă". „Meditează la marele Stăpân al Compasiunii." Urmează apariția divinităților liniștite din prima până în a șaptea zi. Cerurile îți vor apărea de un albastru închis, ca radiații ale zeităților. În ziua a patra, lumina roșie care e forma primară a elementului foc, va străluci. În ziua a șaptea, divinitățile deținătoare ale Cunoașterii vor veni din sfintele regate paradisiace ca să te primească. La Judecată apar Prețioasele Trinități ca în Creștinism. Cu deosebirea că „Atunci Stăpânul Morții va spune, merg să confrunt Oglinda Karmei". Merită citită această carte, pe care nu știu cine a comparat-o în mod eronat cu o... fabulă, dar nu este nici macabră deloc, mai degrabă... eliberatoare.

Lasă un comentariu