Chemare la unitate!

Distribuie pe:

Senatul Academiei DacoRomâne se alătură celor scrise de domnul profesor Oproiescu și, îndurerat, prezintă condoleanțe familiei celui trecut în eternitate, regretatul dr. Zeno Opriș, președinte de onoare al Uniunii Naționale Vatra Românească.

Să-i fie țărâna Patriei ușoară!

Membrii Academiei DacoRomâne nu vor uita niciodată că ADR s-a constituit în Institutul Național pentru Românitate și Românistică (apoi a devenit ADR) la sediul filialei Vatra Românească din București, La 1 DECEMBRIE 1990.

Împreună, toate organizațiile națiunii dacoromânești, constituite în Vatra Românească la propriu și la figurat, vom continua împlinirea idealurilor Vetrei Românești care se vor realiza în curând.

Reamintim tuturor și cu acest prilej că România adevărată este acolo unde se vorbește românește și, în principal, se poate contura prin harta alăturată. De când Rusia imperială a luat Crimeea, Acordul final de la Helsinki s-a prăbușit, iar răsăritul Europei privește la iminenta renaștere a națiunilor în granițele lor firești, situație care nu mai garantează nici granițele Federației Ruse imperiale însăși.

Imaginea de mai jos ar trebui să fie de acum înainte imaginea Vetrei Românești adevărate, prin statut, pentru că Vatra Românească este acolo unde se vorbește limba română la ea acasă.

Cu încrederea că și de acum înainte cooperarea dintre Academia DacoRomână va continua și mai mult ca înainte, propunem elaborarea unui Program comun de RENAªTERE NAȚIONALĂ, prin unificarea tuturor programelor organizațiilor naționale în jurul VETREI ROMÂNEªTI - ca purtătoare de tricolor din primele rânduri ale României postdecembriste, așa cum am reușit pentru câteva momente, în vremea regretatului Valentin Borda la București, prin Forumul organizațiilor social- culturale dacoromânești de pretutindeni, în amfiteatrul de la Institutul Teologic din București.

Marile pierderi de valori naționale trebuie să ne adune și să ne consolideze unitatea de monolit pentru apărarea vetrei, a limbii, a identității și unității naționale, a însăși existenței națiunii și a statului român unitar, național, unic, suveran și independent, al cărui teritoriu este inalienabil și indivizibil.

Drepturile noastre de a fi dacoromâni sunt drepturi istorice imprescriptibile și inalienabile pe veci.

DacoRomânia va renaște prin adevăr, dreptate, muncă și credință!

Lasă un comentariu