Începe plata despăgubirilor pentru imobilele abandonate în Bulgaria, Basarabia, Bucovina de Nord și ținutul Herța

Distribuie pe:

Proiectul de lege privind unele măsuri pentru accelerarea și finalizarea procesului de soluționare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 și al Legii nr. 290/2003 (acte normative prin care s-au acordat despăgubiri cetățenilor români care au abandonat imobile în Bulgaria, Basarabia, Bucovina de Nord și ținutul Herța) a fost adoptat de Camera Deputaților (decizională), cu 280 de voturi pentru și 14 abțineri, în ședința din 25 noiembrie 2014.

Conform noului act normativ, plata despăgubirilor se efectuează în ordinea cronologică a emiterii hotărârilor comisiilor județene, în tranșe anuale egale, eșalonat, pe o perioadă de 5 ani, începând cu anul 2015.

Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților (ANPR) va emite titluri de plată care vor fi plătite de către Ministerul Finanțelor Publice în cel mult 180 de zile de la emitere. Cuantumul unei tranșe anuale nu poate fi mai mic de 20.000 de lei, iar în cazul în care suma ce trebuie plătită este mai mică de 20.000 de lei, aceasta va fi achitată integral, într-o singură tranșă.

Important! Sumele aferente despăgubirilor vor fi actualizate, prin decizie a președintelui ANPR, cu inflația aferentă perioadei dintre momentul emiterii hotărârilor comisiilor județene și data intrării în vigoare a legii.

ANPR anunță că, la data de 25 noiembrie 2014, erau înregistrate 2.071 dosare constituite în baza Legii nr. 9/1998, pentru care comisiile județene au emis hotărâri, dar pentru care nu s-a emis încă decizie de validare sau invalidare; 30 de contestații depuse împotriva hotărârilor comisiilor județene pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 și 7.568 de dosare soluționate, constituite în baza Legii nr. 9/1998 și a Legii 290/2003, pentru care urmează să se emită titluri de plată. 

Lasă un comentariu