La Târgu-Mureș, cea de a XXXIII-a ediție a Conferinței Naționale a Societății de Protecția Plantelor Transilvania

Distribuie pe:

Joi, 4 decembrie, și vineri, 5 decembrie 2014, în Sala de Conferințe de la Hotelul Grand din Târgu-Mureș a avut loc cea de a XXXIII-a Conferință Națională a Societății de Protecția Plantelor Transilvania. Au participat peste 150 de specialiști din acest sector, 26 de cadre didactice universitare și masteranzi de la Catedrele de Fitopatologie, Entomologie și Protecția Mediului, prof. univ. dr.ing Ioan Oroian - președintele Societății de Protecția Plantelor din Transilvania; prof. dr. ing Ioan Oltean de la Universitatea de Agricultură și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca; academician prof. dr. ing. Mihai Berca - președintele Societății Naționale de Protecția Plantelor; dr. ing. Alexandru Alexandri - vicepreședintele Societății Naționale de Protecția Plantelor; dr.ing. Sorin Staicu - Bayer București; reprezentanți ai firmelor multinaționale Bayer, Daw Agro, Sciences, Du Pont, Naturevo, reprezentanți ai societăților naționale de protecția plantelor; ing. Liviu Timar - director executiv la DADR Mureș; parlamentarii mureșeni - Kelemen Attila și Ioan Cristian Chirteș, membri în Comisia parlamentară de agricultură.

Domniile lor au afirmat că vor sprijini redresarea și revitalizarea celor mai importante aspecte tehnologice din producția vegetală, în combaterea bolilor și a dăunătorilor.

După deschiderea conferinței prin cuvântul de salut din partea organizatorilor, a parlamentarilor și a Academiei Române de Științe Agricole, dr. ing. Mihai Tomșa - președintele de onoare al SPPT, a susținut o extrem de interesantă expunere, cu tema: „Evoluția activității de protecția plantelor după anul 1990", cu referire la istoricul protecției plantelor, activitate începută în anul 1884, prin Serviciul Filoxeric, cu scopul principal în salvarea viilor nobile de filoxeră, o boală care a distrus patrimoniul viticol al Europei. Apoi a făcut o trecere în revistă a stării fitosanitare și erbologice a terenurilor agricole, o situație dezastruoasă care impune măsuri urgente de salvare și redresare. Dr. ing. Marian Pogăcean a prezentat Starea fitosanitară a culturilor agricole din județul Mureș, accentuând necesitatea unor măsuri urgente în activitatea fitosanitară a județului Mureș. Academician, prof. univ. dr. ing Mihai Berca a prezentat problemele noi apărute la grâu, arătând cauzele reapariției unor boli uitate, cum este rugina grâului. A mai atenționat auditoriul și despre efectele fitotoxinelor produse de ciupercile ce atacă grâul. Chimist Adela Megheșan Breja, de la Unitatea Fitosanitară Mureș, a prezentat aspecte privind determinarea reziduurilor de pesticide din plante și produse vegetale, metode și mijloace de determinare. Ing. Ilie Florea - director cu producția vegetală la Fabrica de zahăr din Luduș, a prezentat un interesant material privind protejarea culturilor de sfeclă de zahăr împotriva bolilor, pentru obținerea de producții mari, cu un procent ridicat de zahăr. Cei peste 150 de participanți la conferință au hotărât să trimită un material cu cele discutate la Guvern, Parlament și MADR. Prin organizarea impecabilă și diversitatea temelor abordate și ținuta academică, cea de a XXXIII-a Conferință Națională a SPP Transilvania a demonstrat că în România mai există specialiști interesați de soarta agriculturii, chiar dacă vremelnicii guvernanți au neglijat și neglijează în continuare acest sector.

Lasă un comentariu