Înalt Preasfințitul Părinte Irineu a efectuat vizite canonice în Protopopiatul Târnăveni

Distribuie pe:

Marți, 9 decembrie 2014, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu, însoțit de părintele protopop Sergiu Dumitru, a efectuat vizite canonice în zece parohii din jurisdicția Protopopiatului Târnăveni. Traseul pastoral a cuprins parohiile: Cuștelnic, Târnăveni-Boziaș, Hărăglab, Botorca, Romanești, Delenii, Cucerdea, Dâmbău, Cornești și Crăiești.

Pentru a fi un bun creștin, se cere ca în Biserică, în societate și acasă, să ne facem slujba deplin, să promovăm ceea ce este moral, frumos și folositor pentru toți oamenii. În acest sens, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu i-a îndemnat pe părinții parohi ca fiecare să facă „lucru de evanghelist" (II Tim. 4, 5) acolo unde a fost așezat prin Taina Hirotoniei, prin gândire înțeleaptă și prin purtare exemplară. Numai așa se poate edifica spiritual o comunitate creștină care își dorește să ajungă la limanul Împărăției fericite.

Prin sfaturile și îndemnurile de folos pe care le dă, de obicei, fiecărei comunități în parte, Înaltpreasfinția Sa urmărește întărirea acestui simțământ de lucrători buni în ogorul Domnului, lucrători care vor fi răsplătiți în ziua judecății. Punându-le în față chipul luminos al unor Sfinți Părinți ai Bisericii, i-a îndemnat să urmeze exemplul pozitiv al acestora pentru a putea birui greutățile și neajunsurile vieții. Totodată, le-a arătat limpede și convingător că numai prin rugăciune și jertfă de sine reușim să devenim oameni adevărați, instrumente prin care Dumnezeu poate lucra eficient și minunat în societatea noastră secularizată.

De asemenea, părinții parohi sunt îndemnați să stea în ascultare față de Ierarh și să se angajeze în păstrarea bunei rânduieli a cultului liturgic și a disciplinei în biserică, care vor aduce armonie între semeni și roade duhovnicești pe plan misionar. Felicitându-i pentru păstorirea rodnică de care dau dovadă, Arhipăstorul Alba Iuliei i-a încurajat ca, în misiunea grea pe care o au - aceea de a fi „crainici ai cerului" -, să țină mereu aprinsă râvna pentru cele sfinte, pentru a lua răsplată bună de la Tatăl Cel Ceresc. 

Lasă un comentariu