Proiect educațional: CINE SUNT EU?

Distribuie pe:

În perioada 2-4 decembrie 2014, la Gimnaziul „Romulus Guga"

OBIECTIVE: Se oferă elevului oportunitatea de a se cunoaște, de a cunoaște colegii, de a explora, descoperi și clarifica moduri de a trăi, valorificându-și resursele, ceea ce conduce la sentimentul care-i perturbă activitatea, viața dându-i posibilitatea elevului să-și cunoască punctele tari și punctele slabe, emoțiile, comportamentul, care, conștientizate, îl fac să se simtă plin de resurse și să hotărască schimbarea. Îl ajută să rezolve în mod amiabil orice conflict, să întărească prieteniile. Prin activitatea desfășurată se încearcă a fi ajutat elevul să se cunoască pe sine, îl ajută la accelerarea procesului de învățare în echipă, creează schimbări, energii noi, crește implicarea și participarea activă a lor, dezvoltă creativitatea, ajută la defularea „deșeurilor emoționale". Îl face pe elev să analizeze unicitatea ființei umane; să identifice trăsături de personalitate pozitive și negative; să identifice modalități de corectare a trăsăturilor negative; să identifice efectele negative ale exacerbării trăsăturilor pozitive; să-și analizeze personalitatea proprie; să evidențieze importanța autocunoașterii; să-și susțină punctele de vedere și să facă față unei situați neprevăzute. Să identifice calități ale colegilor, dezvoltă deprinderea de a formula complimente celorlalți.

Concepte cheie: personalitate, caracter, aptitudini, temperament.

Strategii didactice: jocul didactic, tehnica ciorchinelui, activitate pe grupe, activitate individuală, conversația euristică, lectură dirijată, surprize.

Mijloace didactice: coli albe de hârtie, scotch, markere, hârtii colorate, creioane colorate și grafice.

Elevii din fiecare clasă sunt grupați câte 6, selectați de dirigintă sau învățătoare. După tabelul de planificare a orelor, elevii coboară în cabinetul psihologic unde se desfășoară activitățile. Elevele Săvîșcă Denisa, Vidrăsan Daria, din clasa a VI-a B, cu sprijinul voluntarilor cabinetului psihologic al școlii, Jozsa Raluca și Szasz Alexandru, desfășoară și prezintă proiectul, de dimineață de la ora 9, activitate coordonată de psihologul școlii, d-na prof. psiholog Pătrana Georgeta. Acest proiect constă în derularea unui material suport de teorie ce implică definiți și reguli, iar a doua etapă constă în jocurile selectate după categoriile de vârstă. Proiectul în sine implică toate cadrele didactice ale școlii și toți elevii.

Gimnaziul „Romulus Guga" Tg.-Mureș

Lasă un comentariu