Gând pentru Nicolae Băciuț, la ceas aniversar!

Distribuie pe:

Timpul își desface păstaia pentru toți și toate, iar boabele prezentului, cândva viitor, devin trecut, așteptând cuminți așezarea în rafturile firescului.

Supus și el acestui proces, deocamdată fără leac, scriitorul important care este în ziua de astăzi, Nicolae Băciuț, își trece în răbojul existenței o nouă vârstă pământeană, 58 de ani. Spun vârstă pământeană, fiindcă vârsta scriitoricească de acum și mai ales „de apoi" este și va fi una mult superioară vârstei fizice, materiale, metafizica viitorului, cea a „aducerilor aminte" și „a locului în literatură", bătând (ca o mică predicție personală) fizica prezentului.

Omul cu peste 70 de cărți la activ (cărți de poezie, de critică literară, de interviuri, de eseuri, de cercetare literară, religioasă, de cunoaștere culturală etc.), cu peste 3.000 de reportaje TV, radio, dar și mii de articole publicate în presa scrisă etc., editor a aproape 2000 de titluri de carte, făuritor a numeroase reviste, printre care cea „de suflet", și care îi aparține în proporție de 100%, „Vatra Veche" etc., este în prezent una din personalitățile incontestabile ale vieții noastre literare românești.

Câștigător a numeroase premii și distincții naționale și chiar internaționale, printre care amintesc pe cel de anul trecut, când a obținut Marele Premiu, la cel mai mare festival de poezie din țară (festival cu deschidere internațională), „Nichita Stănescu", de la Ploiești, Nicolae Băciuț trăiește în prezent la cote înalte de efervescență literară, fiind incontestabil „omul prezentului", chemat, invitat și așteptat peste tot în țară, acolo unde au loc manifestări de valoare, cu oameni de valoare, de condei și de sorginte culturală, în general.

Oamenii cunoscători, atenți la valoarea culturală și umană, dar și la faptul că trebuie să se dea cinstire celor care probează superlative, încă din timpul vieții acestora, l-au gratulat pe Nicolae Băciuț, punând unui cenaclu literar din Brăila, și de curând și la Colegiul Național „Papiu Ilarian" din Tg.-Mureș, numele acestuia. Practic, luându-l pe Nicolae Băciuț ca patron spiritual.

Și ar mai fi multe, foarte multe de spus. Ar fi practic imposibil, chiar să și enumăr distincțiile acestuia, așa cum este greu să enumăr, într-un articol rezonabil, ca lungime, realizările lui. De aceea, redau doar alte două dintre cele câteva zeci de astfel de semne de apreciere primite: „Fibula de la Suseni", în 2013, cea mai mare distincție a județului Mureș, acordată de Instituția Prefectului, și nominalizarea sa, în 1990, în S.U.A., pentru Premiul „Oscar", pentru publicistică, aceasta din urmă fiind o altă latură consistentă a activității sale.

Generos și harnic, talentat și bun la suflet (cum ar spune poetul... „bun în mijlocul răului, rău niciodată"), Nicolae Băciuț a ajuns la o vârstă pe care și-o înnobilează mereu și mereu, prin lucruri frumoase și fapte consistente.

Scriitorului, publicistului, editorului, făuritorul de „școală culturală", în special în jud. Mureș, și, nu în ultimul rând, omului care este Nicolae Băciuț, și subsemnatul a căutat să-i arate, în timp, semnele prețuirii. Ele s-au materializat prin participare „cot la cot" cu acesta la zeci și zeci de activități culturale, în primul rând la cele literare, dar și la publicarea a două cărți, care-l au pe acesta ca subiect - „obiect" de emoție și studiu: „Băciuț", volum de versuri, Ed. Nico, Tg.-Mureș, 2008, și „Nicolae Băciuț - Înapoi, în viitor", volum de cronici despre cărțile acestuia, Ed. Nico, Tg.-Mureș, 2014.

Voi încheia aceste rânduri cu o strofă din poezia mea, intitulată, chiar așa, „Băciuț": ... „Ziua ta de naștere va fi mâine, în 10,/ Precum cărțile tale, ziua să-ți fie frumoasă,/ Nu vreau să-ți curgă șampanie-n valuri,/ Valuri de sănătate îți doresc la masă,//...".

Așadar, dragă prietene, acum la ceas aniversar... nu vreau să-ți curgă șampanie-n valuri, valuri de sănătate îți doresc la masă... fiindcă știu că ai nevoie de sănătate!

Lasă un comentariu