Valentin Marica - un munte de credință și intensă trăire românească

Distribuie pe:

Este o mare bucurie să împărtășesc câteva gânduri și simțăminte pentru distinsul meu prieten și vechi colaborator, domnul profesor doctor Valentin Marica. Acum, la acest măreț ceas aniversar, acum când domnia sa împlinește frumoasa vârstă de 65 de ani, se cuvine să-i transmit și eu gândul cel bun, urarea sinceră: La mulți ani! Doresc să-l asigur, de asemenea, de statornica mea prietenie, de respectul enorm pe care i-l port, de cele mai alese sentimente de profundă prețuire.

Aș vrea să amintesc aici doar un episod al colaborării noastre. În luna martie a anului 2003, când lansam cartea mea de debut intitulată Vasile Netea - Cărturarul din Deda Mureșului, la Librăria „Romulus Guga" din Târgu-Mureș, am avut bucuria și onoarea ca, alături de alți mari intelectuali ai culturii mureșene, și domnul Valentin Marica să prezinte această lucrare despre istoricul Vasile Netea. Bineînțeles că domnul Marica a făcut-o în stilul inconfundabil al domniei sale, ba, mai mult, mi-a făcut cu acea ocazie și o mare surpriză, mi-a dăruit o casetă audio cu un interviu luat chiar lui Vasile Netea. Ei bine, acesta este, așa cum am spus, doar un episod din multe altele, care reprezintă colaborarea noastră de-a lungul anilor.

Domnul profesor Valentin Marica face parte din categoria marilor dascăli de gândire și simțire românească pe care i-a dat poporul nostru. Domnia sa se impune prin seriozitate, talent, înțelepciune, prietenie ș.a. Te copleșește cu vorba sa caldă, cu zâmbetul său unic, cu prietenia sa dezinteresată, cu credința permanentă și fermă în triumful binelui, al frumosului, al omeniei și gândului bun. Având alese calități sufletești și intelectuale, se identifică întru totul cu munca sa care se desfășoară pe multiple planuri, luminând, îndemnând, mângâind sufletele tuturor celor care îl cunosc, cu vocea sa caldă și prietenoasă, cu toată conștiinciozitatea, cu înalt simț patriotic.

Domnul Valentin Marica și-a înnobilat sufletul său cu practicarea virtuților creștine. Ceea ce încununează în chip fericit această personalitate este omul duhovnicesc care se regăsește în persoana lui Valentin Marica. Fiind un creștin practicant, este nelipsit de la serviciile liturgice săvârșite la altarele sfintelor noastre biserici pe care le cercetează cu atâta drag, prin aceasta constituie o pildă vie pentru toți a ceea ce înseamnă un om întreg – mirean înduhovnicit. Sprijină cu toate puterile sale biserica și pe credincioși, este sprijin consistent chiar și pentru clerici, prin sfaturile sale pline de înțelepciune.

Domnul Valentin Marica este perceput în societatea românească, și de asemenea va rămâne în conștiința generațiilor, drept un om de muncă și caracter, soț ideal, tată iubitor de copii, prieten sincer și devotat, distins om de cultură. Chipul domniei sale este ca o icoană curată și înseninătoare, care transmite sentimentul frumuseții umane.

Profesorul doctor Valentin Marica este un om de inimă, un om învățat, un bun român și un bun creștin. A reușit să înfăptuiască lucruri de o valoare netrecătoare, și aceasta se datorează înzestrării, talentelor și experienței sale multiple. Opera domniei sale este de mare valoare, se distinge prin originalitate, seriozitate, este opera unui om ajuns la maturitate intelectuală. Pentru zelul și roadele muncii sale, care se dovedesc a fi pilduitoare, desfășurate în ogorul larg al culturii române, se cuvine să încercăm a crede că domnia sa este un ctitor de limbă și cultură românească.

Acum, la acest ceas aniversar, la împlinirea frumoasei vârste de 65 de ani, îi doresc domnului profesor doctor Valentin Marica multă sănătate, spor în tot ceea ce face, îi urez mult succes în activitatea viitoare a domniei sale, activitate care se desfășoară pe multe planuri.

La mulți ani fericiți și binecuvântați!

Lasă un comentariu