PICURI DE ÎNȚELEPCIUNE - NAȘTEREA DOMNULUI

Distribuie pe:

„Astăzi vi S-a născut Mântuitor" (Luca 2, 11).

1. Nașterea lui IISUS HRISTOS așa a fost: „MARIA, mama LUI, fiind logodită cu Iosif, fără să fi fost ei înainte împreună, s-a aflat având în pântece de la Duhul Sfânt". IOSIF, logodnicul ei, drept fiind și nevrând s-o vădească, a voit s-o lase în ascuns. Și cugetând el acestea, iată îngerul Domnului i s-a arătat în vis, grăind: „Iosife, fiul lui David, nu te teme a lua pe Maria, logodnica ta, că ce s-a zămislit într-însa este de la Duhul Sfânt. Ea va naște Fiu și vei chema numele Lui Iisus, căci El va mântui poporul Său de păcatele lor".

Acestea toate s-au făcut ca să se împlinească ceea ce s-a zis de Domnul prin proorocul care zice: „Iată Fecioara va avea în pântece și va naște Fiu și vor chema numele lui EMANUEL, care se tâlcuiește: «CU NOI ESTE DUMNEZEU». Și, deșteptându-se din somn, Iosif a făcut așa precum i-a poruncit Îngerul Domnului, și a luat la el pe logodnica sa.

Și fără a fi cunoscut-o pe ea Iosif, Maria a născut pe CEL-UNUL-NĂSCUT, căruia i-a pus numele IISUS.

Evanghelia după Matei - cap. 1, vers. 18-25

2. Vestea nașterii lui Hristos a fost proorocită din cele mai vechi timpuri:

SOCRATE (469-405 î.Hr.), filosof grec, spunea: „Să nu cerem nimic zeilor, să așteptăm, că un Trimis din cer va veni să ne învețe datoriile noastre către zei și către oameni, și să nădăjduim în bunătatea divină, că această zi nu este departe".

CICERO (106-43 î.Hr.), scriitor roman, spunea: „Un Rege universal va veni și va cârmui toate popoarele sub un stăpân comun, DUMNEZEU-REGE al tuturor oamenilor".

VIRGILIU (70-19 î.Hr.), poet latin, pomenea de un „Prinț Sfânt al cerului: Vlăstar iubit de zei".

ISAIA PROFETUL a vestit, cu 800 de ani înaintea venirii lui Hristos în lume: „IATĂ, FECIOARA VA LUA ÎN PÂNTECE ȘI VA NAȘTE FIU, ȘI VOR CHEMA NUMELE LUI EMANUEL" (cap. 7, vers. 14).

3. Doi creștini povesteau unul altuia marea minune a Nașterii Domnului. Unul dintre ei îi spune celuilalt: „Eu nu înțeleg cum Fecioara Maria a născut pe Hristos, fără să cunoască bărbat, rămânând tot fecioară?" Răspunse colegul de conversație: „Vino în casa mea". Aici geamul era acoperit, încât în cameră era întuneric. După ce a tras perdeaua, a intrat lumina în cameră, a zis: „Vezi, dragul meu, lumina a intrat în casă fără ca geamul să se spargă". Așa este și cu marea minune săvârșită de Dumnezeu, la Care toate sunt posibile, din moment ce El a creat Cerul, Pământul, Omul și tot ce există".

P.S. Dacă studiem atent lumea animalelor, plantelor, insectelor, vom constata multe cazuri de genul acesta de nașteri, unde „creația feminină" dă naștere la urmași, fără a cunoaște „creația masculină".

Sunt taine ale Creatorului greu de pătruns... Putem pătrunde însă în înțelepciunea filosofului Giovanni Pappini: „Doamne, nouă ni se pare că flămânzim după pâine, dar foamea noastră nu este decât lipsa Ta" și cuvintele „Sfântului Ardealului", Arsenie Boca: „CINE ARE MINTE SĂ IA AMINTE!".

„LA MULȚI ANI!" tuturor acelora care poartă numele dumnezeiesc EMANUEL și CRĂCIUN, cu toate derivatele firești, și „CRĂCIUN FERICIT!" tuturor creștinilor de toate etniile și gândirile religioase și politice.

„1001 CUGETĂRI"

Lasă un comentariu