SE FINALIZEAZĂ DISTRIBUIREA CARDURILOR DE SĂNĂTATE PRIN POȘTĂ!

Distribuie pe:

Casa Națională de Asigurări de Sănătate anunță că distribuirea cardurilor de sănătate prin servicii poștale se va finaliza în cursul acestei luni. Tot în această lună (ianuarie 2015), asigurații care au intrat în posesia cardurilor le pot prezenta medicilor de familie pentru ca acestea să fie inițializate (introduse în baza de date), întrucât, începând cu 1 februarie, se prevede utilizarea efectivă a cardului național de asigurări sociale de sănătate de către asigurați și furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale.

„Cardurile care nu vor fi distribuite prin intermediul serviciilor poștale vor fi predate caselor de asigurări și, în scurt timp, casele de asigurări vor trimite cardurile către medicii de familie, iar cei care nu au intrat în posesia cardului îl vor ridica de la medicul de familie, cu ocazia primei solicitări a unui serviciu medical. Asiguratul va suporta contravaloarea cardului național, precum și cheltuielile aferente distribuției acestuia, în situația solicitării eliberării unui duplicat, ca urmare a pierderii, furtului sau deteriorării acestuia, precum și în situația modificării datelor personale de identificare.

Titularul sau împuternicitul cardului poate, în termen de 15 zile calendaristice de când l-a pierdut, i-a fost furat sau și-a modificat datele personale, să solicite prin intermediul casei județene de asigurări de sănătate eliberarea unui nou card național, pe baza unei cereri, însoțite de dovada plății contravalorii cardului și a cheltuielilor de distribuție a acestuia. Eliberarea unui nou card național se face în termen de 30 de zile calendaristice de la depunerea cererii. Până atunci, acordarea serviciilor medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale se realizează pe baza unei adeverințe eliberate de casele de asigurări de sănătate", precizează, într-un comunicat de presă, Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

Lasă un comentariu