Gest de preţuire

Distribuie pe:

Primăria comunei Ponor, prin votul unanim al Consiliului local, în semn de respect şi apreciere i-a oferit Titlul de Cetăţean de Onoare al acestei localităţi îndrăgitului interpret de muzică populară Ciprian Istrate.

Acest OM, iubitor de tradiţie şi folclor, pe lângă alte daruri, înzestrat cu harul cântecului, şi văzut, alături de frumoasa lui soţie, pe scenele ţării, cântându-şi doina, meleagul şi ţara, a avut bucuria unei recunoaşteri de excepţie care îl onorează.

De fapt, această legătură de suflet este statornicită în ani de hălăduiri cu părintele paroh Daniel, acea mirifică parte de ţară. Acolo unde casele sunt aşezate pe crestele înaltelor dealuri încă acoperite cu paie, întotdeauna a fost primit ca un fiu al acelor meleaguri. Ne-a destăinuit că, efectiv, se încarcă cu mireasma cetinii de brad, care îi dă putere şi linişte sufletească ori de câte ori are ocazia să bată drumurile Ponorului.

Ciprian Istrate ne-a vorbit despre această zonă atât de pură, cu oameni atât de frumoşi în gândire, atât de simpli, corecţi, cinstiţi, morali şi primitori. Drept dovadă, ca premergător pas al legăturii statornicite,

i-a revenit şi această mare onoare, fiind o adevărată surpriză că i-a fost atribuit acest Titlu, socotit o mare distincţie de preţuire, de-a dreptul de apreciat, oferit de o comună aflată la câteva sute de kilometri distanţă de locul de casă al artistului.

„Iată cum oamenii ce îţi sunt aproape de suflet apreciază ceea ce noi vrem să facem, dăruind din statornicia preaplinului iubirii noastre faţă de obiceiurile, portul popular şi folclorul nostru româneşti, filoane de autentică trăire încrustată în sufletul fiecărui român iubitor de autentic. Această trainică legătură, precum cusăturile înflorate înscrise în alfabetul iilor şi cătrinţelor, este o prelungire de horă, în care mâinile înlănţuite transmit puterea dăinuirii. Încercăm, la rându-ne, să fim păstrătorii atâtor frumuseţi neasemuite, dând înzecit înapoi dascălilor, mentorilor, celor care ne-au învăţat să fim păstrătorii şi continuatorii atâtor tradiţii şi obiceiuri", ne-a declarat Ciprian Istrate.

Nouă nu ne rămâne decât să îl felicităm, dorindu-i ca, pe tărâmul muncii şi al vocaţiei de iubitor al cântecului popular neaoş românesc, împliniri pe măsura dăruirii sale, având convingerea că asemenea gesturi de preţuire vor fi urmate şi de alţii, pentru adevăraţii OAMENI ce sfinţesc, prin exemplul lor personal şi preaplinul sufletului lor, asemenea binemeritate recunoaşteri.

Lasă un comentariu