SIMION C. MÂNDRESCU (1868-1947) (II)

Distribuie pe:

Cultura oricărui neam în individualitatea sa nu poate fi desprinsă de contextul regional şi european în care ea se defineşte şi se interferează cu alte culturi.

În anul 1908, cu proaspătul său doctorat luat la Berlin în filosofia germană (Goethes Relativsatz - Berlin 1903), este numit prin Decretul No.2293 emis de Regele Carol I la 18 Iulie „în postul de agregat definitiv al catedrei de limba şi literatura germană de la facultatea de litere de pe lângă Universitatea din Bucureşti" , devenind astfel conducătorul primei catedre de limbi germanice din România (înfiinţată în anul 1905, urmare a stăruinţelor depuse de către Simion C. Mândrescu), catedră pe care a condus-o vreme de 33 de ani, punând astfel bazele şi dezvoltând învăţământul în limba germană la nivel universitar şi germanistica în România.

Anul 2014 este anul în care Universitatea din Bucureşti şi-a sărbătorit 150 de ani de existenţă.

Un secol şi jumătate de viaţă universitară în Bucureşti - capitala Principatelor Unite, iar din anul 1918 capitala României Mari, României de astăzi.

În cadrul manifestărilor omagiale, Universitatea din Bucureşti, acest creuzet al culturii naţionale, a omagiat memoria prof. univ. dr. Simion C. Mândrescu în cadrul unei ample manifestări culturale şi profesionale axată pe contribuţia marelui om la instituţionalizarea şi dezvoltarea învăţământului german la nivel universitar şi a germanisticii în România:

„JUBILÄUMSTAGUNG Die rumänische Germanistik im mittelosteuropäischen Kontext. Simion C. Mândrescu zum Andenken (Gründer der modernen Rumänischen Germanistik, 1868-1947) BUKAREST, 24.-25. NOVEMBER 2014"

Evenimentul a fost organizat de către Societatea Germaniştilor Români, împreună cu Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine - Departamentul Limbi şi Literaturi Germanice din cadrul Universităţii Bucureşti, care a şi găzduit evenimentul, în colaborare cu Asociaţia Simion C. Mândrescu, în perioada 24-25 noiembrie 2014.

Asociaţia Simion C. Mândrescu a avut deosebita onoare, astfel, să fie captată în organizarea şi desfăşurarea acestui remarcabil eveniment cultural şi profesional.

Despre personalitatea prof. univ. dr. Simion C. Mândrescu au conferenţiat, printre alţii:

- Prof. dr. George Guţu, preşedintele Societăţii Germaniştilor Români şi Membru de onoare al Asociaţiei „Simion C. Mândrescu", personalitate marcantă în promovarea şi dezvoltarea învăţământului german şi a germanisticii în România, timp de mulţi ani aflat la conducerea catedrei de limbi germanice, deţinător al Ordinului Meritul Cultural în rang de Cavaler, decorat cu Crucea Austriacă de Onoare pentru Ştiinţă şi Artă („Simion C. Mândrescu - der Germanist - Germanistur);

- Dr. Ileana Ratcu de la Universitatea din Bucureşti („Die Persönlichkeit des Professors und Germanisten Simion C. Mândrescu in Archivdokumenten

- Personalitatea profesorului şi germanistului Simion C. Mândrescu în documente de arhivă").

În calitate de preşedinte al Asociaţiei SIMION C. MÂNDRESCU, dar şi de urmaş al personalităţii omagiate, am avut onoarea şi plăcerea să-i informez pe cei prezenţi despre realizările şi proiectele Asociaţiei.

În demersul meu, mi-au fost alături: preşedintele de onoare al Asociaţiei, distinsul domn dr. Ioan Cironeanu, în vârstă de 92 de ani (singura persoană prezentă la manifestări care l-a cunoscut îndeaproape pe Simion C. Mândrescu), precum şi urmaşa celui omagiat, Ioana Claudia Covrig-Cudrec în vârstă de 14 ani, elevă în clasa a VIII-a la Secţia germană a Colegiului Naţional „Liviu Rebreanu" din Bistriţa, care a şi ţinut o alocuţiune în limba germană, primită cu deosebită căldură de către cei prezenţi.

Organizarea sesiunii de omagiere a prof. univ. dr. Simion C. Mândrescu de către Universitatea din Bucureşti, cu ocazia sărbătoririi celor 150 de ani de la înfiinţare, prin Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine - Departamentul Limbi şi Literaturi Germanice, în colaborare cu Societatea Germaniştilor Români, pe care, de asemenea, a înfiinţat-o şi condus mai mulţi ani, precum şi cu Asociaţia SIMION C. MÂNDRESCU, arată înalta preţuire pe care prestigioasa instituţie de învăţământ o aduce întemeietorului unei importante structuri din cadrul învăţământului universitar.

(va urma)

Lasă un comentariu