Dorin Borda, în cântecul cuvintelor

Distribuie pe:

Ne-am despărţit pentru totdeauna de Dorin Borda, gazetarul de la „Cuvântul liber". Cei de o seamă cu el nu ne putem închipui că din peisajul cultural mureşean va lipsi pentru totdeauna omul retras, aşezat întotdeauna alături de public, scoţându-şi din buzunar pixul şi notesul. Era ochi şi urechi la derularea evenimentului. Apoi, filele carnetului bogate în însemnări se înfăşurau în jurul cotorului. Totul se derula ordonat într-o caligrafie de excepţie, aproape incredibilă, fără a scăpa nimic din ce este esenţial. Odată încheiată activitatea, şi cronica era aproape redactată. Finalizarea urma să aibă loc în liniştea serii în faţa maşinii de scris care i-a rămas fidelă până când l-au ajutat puterile. A fost un cronicar desăvârşit. Niciodată nu a ştiut ce este odihna. Fire liniştită, uneori explozivă, inteligent, ordonat, corect în relaţiile ce cei dimprejur, erau trăsăturile fireşti care le-a moştenit din familia notarului (secretar de consiliu local) din Beica de Sus.

Dorin Borda s-a născut „sub cel mai albastru cer", cum îl numeşte verişorul său Valentin în a sa carte de reportaje, despre acest colţ de rai, unde a copilărit şi pe care îl va părăsi după scut timp, urmându-şi familia acolo unde tatăl său era chemat. Primele buchii şi le însuşeşte la Urmeniş (BN), după care familia sa se mută la Râciul copilăriei lui Şincai, iar clasele gimnaziale la Liceul „Al. Papiu Ilarian" din Târgu-Mureş. După o perioadă scurtă de supliniri în învăţământ optează pentru o şcoală tehnică de activişti culturali, secţia biblioteconomie, fiind repartizat la Biblioteca Regională, devenită mai târziu Bibliotecă Judeţeană. Timp de opt ani am lucrat împreună. Au fost poate cei mai frumoşi ani petrecuţi în lumea cărţilor. Aici a fost înconjurat de marile spirite ale lumii de care nu s-a mai despărţit niciodată. În Facultatea de ziaristică din Bucureşti a beneficiat de profesori deosebiţi, scriitori, ziarişti consacraţi, oameni de cultură, precum şi de un studiu organizat. Acum îl cunoaşte pe Istoricul mureşean Vasile Netea, de la care va descoperi multe secrete ale ziaristicii şi istoria presei mureşene, într-o vreme când informaţia era cenzurată. Cu această zestre Dorin Borda se va reîntoarce la Târgu-Mureş, fiind repartizat la cotidianul „Steaua roşie". Aici şi-a pus în aplicare cunoştinţele sale alături de colegi experimentaţi, pasionaţi de această profesie, căreia i-a rămas fidel până când boala îl va răpune.

Temeinica sa cultură generală i-a permis să exceleze cu cronici, relatări, consemnări, reportaje, interviuri de o mare diversitate tematică şi în acelaşi timp de bună calitate. Aş reliefa cu precădere cele de ordin cultural: lansări de cărţi, expoziţii de artă, aniversări, comemorări, turism, sport, portrete ale unor personalităţi, memorii, amintiri, educaţie, biserică etc. etc. A fost membru fondator al Fundaţiei Culturale „Vasile Netea" şi totodată cronicar al acesteia.

Moştenirea sa de valoare sunt cuvintele. Cântecul lor a dispărut în eter, dar au rămas cuvintele risipite pe file de hârtie, scrise sau tipărite. Cuvintele din presa cotidiană constituită în colecţii asupra cărora oricând vom putea reveni. Este cea mai completă cronică din care ne vom reface istoria în toată complexitatea sa. Arta cuvântului se reflectă în cele două volume de versuri: Magia clipei (2009) şi Necuprinsul gândului (2010). Cuvinte cu folos constituie contribuţiile la istoria ziaristicii locale, Presa românească mureşeană (1910-1940), contribuţiile la cunoaşterea Liceului „Al. Papiu Ilarian" Dascălii „Papiului" şi Directorii, iar pedagogii mureşeni se cuvine să-i mulţumească pentru cele şapte volume de Dascăli mureşeni, la acestea din urmă fiind coautor. Activitatea sa publicistică se încheie cu volumele apărute în anul nu demult încheiat Vibraţii de culoare în cântecul cuvintelor, un elogiu adus creatorilor de frumos prin artele plastice şi cartea biografică Amintiri în cântec de cuvinte (2014). Multe au rămas neadunate în volum. Timpul nu a mai avut răbdare.

Îţi mulţumim pentru această moştenire. Fie-ţi eternă amintirea!

Lasă un comentariu